Benoit had veel literaire vrienden

Er zijn heel wat mensen vertrouwd met de naam Peter Benoit. Dat kan ook bijna niet anders, want er zijn in Vlaanderen niet minder dan 62 straten naar hem vernoemd. Je hoeft echter geen moeite te doen om op straat mensen aan te houden en te vragen of ze weten wie Peter Benoit was. Zijn naam leeft dan wel voort, zijn werk amper. En dat is jammer, zeer jammer. Hij componeerde immers prachtige muziek, maar die overleeft maar mondjesmaat. Neem het Drama Christi, dat hij schreef bij de kruisweg die Godfried Guffens en Jan Swerts schilderden in de Sint-Joriskerk in Antwerpen: dat is niet eens verkrijgbaar op cd....
Patrick Verhoeven nu heeft zich ten doel gesteld om de aandacht voor Benoit aan te wakkeren. Onlangs verscheen zijn boek A propos Peter Benoit - Op stap met een groot Antwerpenaar. Zelden zo'n rijkelijk geïllustreerd boekje gezien. Van geboorte was de componist West-Vlaming. Hij zag het levenslicht in Harelbeke, op 17 augustus 1834. Hij bleef echter niet hangen in zijn geboortestreek. Zo bracht hij lange periodes door in de Kempen, Brussel en Parijs. Verhoeven biedt de lezer in zijn boek wandelingen aan langs plaatsen waar Benoit daar mee te maken heeft gehad. Het zwaartepunt ligt echter op Antwerpen, waarvoor hij vier wandelingen samenstelde. Behalve een Benoitstraat heb je in de Scheldestad ook Benoitmonumenten, zoals in het Harmoniepark en aan de Wapper. Voorts is er op Schoonselhof een indrukwekkend grafmonument te vinden.
Peter Benoit heeft een belangrijke rol gespeeld in het culturele bewustwordingsproces van de Vlamingen. Op 1 augustus 1867 werd hij directeur van de Stedelijke Muziekschool van Antwerpen. Vooral dankzij zijn inspanningen werd die in 1897 gepromoveerd tot conservatorium. Benoit, die ontmoetingen had met onder meer Franz Liszt en Richard Wagner, werd vooral bekend door vele liederen, oratoria en de Rubenscantate. Hij componeerde ook religieuze muziek zoals motetten, een Te Deum en een Requiem. Verhoeven heeft zijn routes voorbeeldig gestoffeerd met beslist niet voor de hand liggende illustraties. Dat er in een boek als het onderhavige portretten horen van illustere lieden als Constance Teichmann (Benoits mecenas in zijn begintijd) en muzikale collegae als Charles Gounod en Emile Wambach spreekt voor zich. Aardig in literair opzicht zijn de vele portretten en anecdokes die Verhoeven opdist over de vele letterkundigen waarmee de musicus samenwerkte. Want Benoit had heel wat literaire vrienden. Ik noem Pol De Mont, Frans Gittens, Emanuel Hiel, Theodoor Van Rijswijck en Jan Van Beers. Maar zij waren niet de enige dichters die teksten voor Peter Benoit schreven. Dat deed ook Julius De Geyter. Met A propos Peter Benoit - Op stap met een groot Antwerpenaar liet Patrick Verhoeven een liefdevol samengesteld boek het licht zien, waarmee het goed toeven is onder de leeslamp, maar waarmee je net zo gemakkelijk een aantal plezierige wandelingen langs door Benoit betreden paden kunt maken. Een aanrader!

A propos Peter Benoit - Op stap met een groot Antwerpenaar, Patrick Verhoeven, Pandora Uitgevers, 2011, ISBN 97890 5325 308 3

(Bert Bevers)