Ontmoet de dichter

Sinds Wim van Til in 2000 het eerste Poëziecentrum in Nederland oprichtte is hij één van de belangrijkste pleitbezorgers van de Nederlandstalige poëzie. Oorspronkelijk gevestigd in het Noord-Brabantse Geffen verhuisde het Centrum in 2005 naar Bredevoort Boekenstad, in Gelderland. Op 3 februari 2006 werd het geopend door niemand minder dan Gerrit Kouwenaar. Het Poëziecentrum Nederland is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijk studie- en documentatiecentrum voor Nederland en Vlaanderen.
In 2006 startte van Til zijn poëziemiddagen onder de titel Ontmoet de dichter. De eerste in de rij was Menno Wigman. Sindsdien zijn er 50 dichters te gast geweest: een plejade aan bekende en minder bekende Nederlandse en Vlaamse dichters: Anton Korteweg, Victor Vroomkoning, Bert Bevers, Joris Iven, Hannie Rouweler, Chrétien Breukers, Willem Hussem, Piet Gerbrandy, K. Schippers, Ester Naomi Perquin, Job Degenaar, Willem M. Roggeman, Marijke Hanegraaf, Margreet Schouwenaar, Hester Knibbe, Jana Beranovà, Thomas Möhlman, Ben Zwaal, Francis de Preter, Frans Budé, Patty Scholten, Tsead Bruinja, Ilse Starkenburg, Hans v.d. Waarsenburg, maar ook Wim van Til zelf, Co Woudsma, Jane Leusink, Annemieke Gerrist, Kees van Domselaar, Anne Van Amstel, Pim te Bokkel, Mischa Andriessen, Onno Kosters, Hanz Mirck, Edwin Fagel, Sylvia Hubers, F. Van Dixhoorn, Astrid Lampe, Johanna Geels, Thom Schrijer, Mark Boog, René van Loenen, Fred Penninga, Ruben van Gogh, Lenze L. Bouwers, Hans Tentije, Elma van Haren, Ellen Deckwitz, Bart FM Droog en Jaap Robben.
Gedurende vijf jaar hebben zowel gevestigde waarden als opkomend talent er gepraat over hun poëtica en voorgelezen uit eigen werk. Dit lustrum wordt nu gevierd met de bibliofiele uitgave van  een bloemlezing Ontmoet de dichter…, een bundeling van 50 gedichten van 50 dichters, die optraden in het Poëziecentrum. De selectie draagt de persoonlijke stempel van gastheer Wim van Til en wordt door hem zelf ingeleid. Het is een voortreffelijke staalkaart geworden van aanwezig poëtisch talent in onze lage landen.
Bij elk gedicht hoort een ‘prent’ van graficus Gerrit Westerveld, sinds lang een onafscheidelijke compagnon de route. Westerveld, de stichter van de poëzie-uitgeverij Kleinood & Grootzeer, noemt het zelf, ietwat te bescheiden, het illumineren van het gedicht. In werkelijkheid is het telkens een eigenzinnige grafische interpretatie van het geschrevene. Zoals woorden op zich abstracte tekens zijn en hun betekenis ontlenen aan hun interpretatieve context, zo zijn ook de ‘illuminaties’ van Westerveld abstracte autonome kunstwerken, die, in samenspraak met het gedicht, aan beiden een synergetische meerwaarde geven. Daarbij hanteert Gerrit Westerveld een zeer persoonlijke stijl, beïnvloed door pop-art en kalligrafie, zoals Johanna Jacobs in haar voorwoord stelt. Primaire kleurenreeksen worden met brede borstelstroken neergezet. Zij noemt het Westerveld’s ‘eigen merk’: De vormentaal is eenvoudig en krachtig en wordt nu eens tot de essentie teruggebracht, dan weer rijk en lyrisch toegepast.
Dit grafisch kleinood is een absolute must voor elke rechtgeaarde poëzie- en kunstliefhebber. De eerste honderd exemplaren zijn genummerd en gesigneerd door Gerrit Westerveld en bevatten een originele prent uit de serie.

Ontmoet de dichter…., Wim van Til en Gerrit Westerveld, Uitgeverij Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom, 2012, ISBN/EAN 978-90-76644-64-6, www.kleinood-en-grootzeer.com

(Richard Foqué)