Fusion

Fusion is een goed gedocumenteerde tweetalige studie in het Nederlands en het Frans over de gelijknamige internationale schildersgroep, in 1985 opgericht in Zuidwest-Frankrijk. In een verrassende uitgave verzamelt Mark Meekers (dichter), alias Marcel Rademakers (kunstschilder), een schat van gegevens over deze groep die hij met zijn broer Rudy opzette in Baupommier, een gehucht van de gemeente Champniers-Reilhac in de Dordogne.
De andere leden van Fusion zijn de Fransman Jean-Pierre Moccetti (uit Perigueux, wonende te Terrasson), de Engelsman John Bailey (oud-directeur van het Departement Schone Kunsten van het Polytechnisch Instituut in Preston, London), Fransman Pierre Souchaud uit Poitiers (directeur van het kunsttijdschrift Artension) en de Nederlander Victor Ryath (wonende in de omgeving van Poitiers).
In een voorwoord situeert Mark Meekers het ontstaan van deze kunstenaarsgroep - als reactie op wat hij noemt de cultuurcrisis van de conceptuele kunst, video- en andere installaties en het postmodernisme. De internationale kunstscène wou teruggrijpen naar het authentieke, naar het filosoferen met verf. Met de natuur als uitgangspunt engageerden deze schilders zich voor het coloriet, het bloed van de schilder en la luminosité, de uitbarsting van licht.
In het volgende hoofdstuk ontwikkelt de auteur het concept van de beweging en voegt hij in Luminiscenties (reminiscenties aan lumineuze schilderijen) verhelderende commentaren toe. Ook kritische artikelen, gepubliceerd in kranten en tijdschriften uit de regio Sud-Ouest en uit Vlaanderen, worden hier opgenomen.
Alle artiesten worden in Kunstenaars/ Artistes peintres/ Sculpteurs afzonderlijk voorgesteld: biografie, lijst met tentoonstellingen…. Vooral hun picturaal credo is interessant om lezen. John Bailey: Op dit ogenblik tracht ik een structurele vorm te geven aan het licht. Rudy Meekers: De uitgestrektheid en de diepe eigenheid van de natuur worden in een gedefigureerde ruimte getransponeerd; zou de volledige versobering van dit licht en zijn autocreatieve vorm misschien ‘de overzijde’ zijn? Jean-Pierre Moccetti: Ik geloof werkelijk in de krachten van de kleur, zoals de musicus in die van de tonen, de dichter in zijn woorden… Marcel Rademakers, medestichter van de internationale groep Lumen–Numen (Antwerpen, 1967), verfijnt het kleur- en lichtdenken tot wat hij noemt het intensivisme: … de vibratie van de kleurverhoudingen maakt tegelijkertijd verschillende tijdsruimten zichtbaar op het doek…. De lichtende impulsen brengen de toeschouwer in verwarring, bevrijden hem van zijn harnas, rukken zijn oogkleppen af en openen zijn geest. Victor Ryath: Waarschijnlijk ziet men in het voorbijgaan in dat de schoonheid slechts naakt kan zijn, of eenvoudig kan zijn. Pierre Souchaud wenst een lichtplek om te rusten, een plaats om zijn lichaam te bewegen of om te luisteren hoe het zwijgt… de stilte moge zijn werk zijn.  De groep Fusion stelde vele malen tentoon in Frankrijk en België. Mark Meekers hield met enthousiasme en wetenschappelijke zorgvuldigheid alle persteksten bij omtrent deze tentoonstellingen. Een uitgebreide bibliografie, een addendum, een pagina omtrent de auteur, talrijke illustraties (waaronder vier in kleur) maken van Fusion niet alleen een prima journalistiek rapport, een waardevol kunsthistorisch document - maar ook een verrukkelijk kunstboek!

Fusion – Kunstenaars uit Zuidwest-Frankrijk, Artistes Peintres de Sud-Ouest, Mark Meekers, eigen beheer, 2012, ISBN 978-2-8054-0064-3

 (Nicole Van Overstraeten)