Muren spreken - I muri parlano


Met het drietalig werk Muren spreken-I muri parlano -Walls talk hebben Joke Van den Brandt en haar twee medeauteurs Joris Wouters en Emiliano Biagio Manzillo een meer dan merkwaardig werkstuk gerealiseerd, dat ruimere aandacht verdient dan alleen maar binnen de wereld van de kalligrafie.
Onder hun impuls werden 55 mensen uit diverse culturele sectoren gevraagd om een woord te selecteren uit de Italiaanse taal en/of dialect dat voor hun een bijzondere betekenis heeft en daarbij de redenen voor hun selectie te geven.
Een internationale selectie van vijfenvijftig kalligrafen werden vervolgens uitgenodigd om dat woord ook kalligrafisch te verbeelden. De resultaten daarvan werden door de samenstellers van het boek gemonteerd in pakkende foto’s van Joris Wouters van Italiaanse muren. Het resultaat is verbluffend en ‘sprekend’.
Graffiti is van alle tijden. Het kan hinderlijk en vulgair zijn, subtiel en ontroerend, maar veelal is het een uiting van het zich onmachtig voelend individu tegenover een wereld, die hij niet kan beheersen. Het is de proteststem van de enkeling, de gazet van de straat. Het is de verdienste van de auteurs dat zij van uit dit gegeven een project hebben opgezet dat deze zo misprezen communicatievorm optilt tot het niveau van ‘kalligraffitti’. Het gaat daarbij niet alleen om het schoon schrijven maar om de confrontatie en versmelting van taal, textuur, vormgeving, bouwkunst. Het woord wordt als het ware onttrokken aan zijn grammaticale en etymologische wortels, de semantische context wordt getranscendeerd en gebracht naar het pragmatische niveau, waar woord en zijn betekenis effect wil sorteren op de lezer: ‘muren die willen spreken’.
Joke Van den Brandt stelt in haar inleiding terecht dat kalligrafie meer is dan mooi schrijven maar dat het gaat om een gesofistikeerde kunstvorm, waarbij de kalligraaf zich verdiept in de tekst en rekening houdt met inhoud, betekenis, klank, ritme en gevoel ervan. Het begon met beitelen in steen en langzamerhand werden schriftsystemen ontwikkeld, ieder met hun typische vormgeving, niet alleen geïnspireerd door de cultuur waarin ze ontstonden maar ook door de media via dewelke ze tot stand kwamen.
Die gelaagdheid en complexiteit vindt men ook terug op elke bladzijde van dit boek. Er zijn woorden geschreven in stoere Romeinse kapitalen, naast het statig voorname Karolingisch, het meer geraffineerd elegante Gotisch en alle varianten daartussen tot erg eigentijdse interpretaties.
Italië is het land is van de pokdalige, gebochelde, ongemanierde muren, van vervagende fresco’s, kwetsbare kleuren, schimmelvlekken, vegen en strepen, zoals Joris Wouters schrijft. Dat combineren met de elegantie van de Italiaanse taal en het meesterschap van de kalligraaf is een tour de force op zich en geeft een verrijkend inzicht. Maar Italië is ook het land waar vaak meer gezegd wordt met de handen, lichaamstaal en gezichtsuitdrukking dan met het gesproken woord. De samenstellers van dit boek hebben daar nu een dimensie aan toegevoegd: ‘sprekende muren’. Een must voor elkeen die zich wil verdiepen in de Italiaanse wereld.

Muren spreken-I muri parlano-Walls talk, Joke Van den Brandt, Joris Wouters, Emiliano Biagio Manzillo, Società Dante Alighieri en Kalligrafia, Antwerpen, 2017, ISBN 978-90-9029-229-8

(Richard Foqué)