Een kind in de oorlog

Ina Stabergh is niet alleen dichteres, zij is ook een verdienstelijk jeugdauteur. Haar Ferdinand, een kind in de oorlog is een vlot leesbare jeugdroman, geschreven in een prettige, heldere stijl. Het boek is ingedeeld in tien hoofdstukken, voorafgegaan door een introductie, met een speciale opdracht aan de lezer(tjes): laten we in onze eigen omgeving, onze eigen straat, dorp of stad een klimaat scheppen van vrede en verdraagzaamheid, want oorlog is het verschrikkelijkste wat bestaat. 
De eigen familiegeschiedenis van de schrijfster is duidelijk het uitgangspunt. Op de laatste pagina vinden we een uitgebreide lijst met personages. Ferdinand, de 12-jarige zoon van Prosper, Ina Staberghs grootvader langs vaderszijde en koster van Halen-Loksbergen, is de hoofdpersoon. Verwacht u niet onmiddellijk aan een gewelddadig oorlogsverhaal: de auteur schetst aanvankelijk een nostalgisch tijdsbeeld over het dorpsleven vóór en tijdens WO I (1913-1918). In de eerste hoofdstukken van Ferdinand, een kind in de oorlog lezen we over de jaarlijkse kermis en de processie (dé topevenementen in Loksbergen!). Die van Brussel gaat over het feestelijk bezoek van Ferdinands tante en oom uit Brussel. Een grappig en tegelijk griezelig relaas over de dorpslegende van de Kluis van Reinrode wordt in geuren en kleuren verteld door Prosper. In hoofdstuk zeven krijgt Ferdinand er warempel nog een broertje bij!
Maar allengs wordt het idyllische dorpsleven opgeschrikt door schokkende gebeurtenissen. De koster van Loksbergen leest na schooltijd voor uit de krant en de moord op aartshertog Frans Ferdinand op maandag 29 juni in Serajevo beroert de hele gemeenschap. Een paar maanden later worden Duitse verkenners gespot aan de Getebrug en op woensdag 12 augustus rijden Huzaren des Doods, Uhlanen en Kurassiers van de Pruisische koningin Halen binnen. Aanvankelijke behalen de Belgische strijders, geholpen door compagnieën uit Hakendover, de overwinning op de Duitsers in de Slag der Zilveren Helmen (zo genoemd naar analogie met de Slag der Gulden Sporen). Maar de oorlog duurt voort. Wat volgt: een gruwelijke strijd, honderden doden en gewonden. Huizen kapotgeschoten of uitgebrand, roofovervallen door Duitse soldaten, martelingen, de gijzeling van de pastoor. Iedereen slaat op de vlucht: de koster en zijn zevenkoppig gezin, de burgemeester, de schepenen en uiteindelijk ook de pastoor.
Jerome, Ferdinands beste vriend, heeft een dagboek bijgehouden. In hoofdstuk tien kunnen de lezers chronologisch het verloop van de oorlogsjaren volgen, vanaf januari 1915 tot en met de wapenstilstand op 11 november 1918.
Ferdinand, een kind in de oorlog is een educatief boek: het relaas van de oorlogsjaren wordt door Ina Stabergh op zodanige wijze verteld, dat jongeren concreet en accuraat kunnen lezen welke gruwel oorlog meebrengt: mensen vermoorden mensen. Maar ook volwassenen kunnen dit boekje smaken. Zij zullen met weemoed terugdenken aan de verhalen van ouders en grootouders, aan het dorpsleven van toen. Vóór de oorlog was het leven eenvoudig en waren de mensen blij met een bord broodpap en een zelfgebakken taart. Na de oorlog zou niets meer hetzelfde zijn.

 Ferdinand, een kind in de oorlog, Ina Stabergh, Calbona Uitgeverij, 2015, ISBN 978-94-92228-07-9


 (Nicole Van Overstraeten)