Licht explosieve verzen

De Nederlandse dichteres Yvonne Né is een fenomeen. Op de achterplat van De werkelijkheid houdt het lang vol, haar zeventiende bundel, zien we een foto van deze dame, met een automatisch geweer (Ratata) in aanslag. Het lijkt wel een speelgoedgeweer - maar pastelkleurige wapens, speciaal voor vrouwen, bestaan echt! Op de felroze voorplat een tekening van een pluizig kuiken, gesigneerd Yvonne Né.
De bundel is ingedeeld in 6 cycli: Ontvangers, Huishouding van het medeweten, Whereabouts, De werkelijkheid houdt het niet lang vol, Espresso en Je kunt het niet weten. Titels zonder hoofdletters, de gedichten zelf in gangbare interpunctie. In haar gedichten verzamelt Yvonne Né trendy topics, maatschappelijke statements en filosofische oneliners - en spreidt ze daarna als sterrenstof over de pagina’s.
De dichteres registreert de werkelijkheid: Op een industrieterrein loop ik te zoeken / naar de garage waar mij auto is hersteld. / Ik vraag een jongeman de weg. / Hij zit te leren aan een witte tafel in de zon. / Naast een tas papier ligt wit zijn boterham / met chocopasta die hij ruw in parten snijdt. Enkele pagina’s verder formuleert ze een filosofische vraag, briljant omgezet in poëzie: Ideeën - waar toch kwamen ze vandaan, / waar waren ze opeens naar op weg? / Kleiner, kleiner brekend, tussen talloze kaken / van insecten, met slimme pakjes toegerust, / cirkelen mensen zonder herinnering. / Al leger, al dwazer dan insecten.
Onderstaande verzen lijken oneliners, maar zijn vakkundig verwerkt in gedichten: Omdat verschijnselen van gedaante wisselen / weet ik nooit hoe iets zich aan me toont… Een verschijning valt nog helemaal in de klasse ‘werkelijk’ / als ze zichtbaar iets meedraagt wat je niet ziet… Het grootste raadsel verschijnt als onverhuld feit. / Hoe zou de werkelijkheid het anders zo lang vol kunnen houden?… De realiteit is een diepte / die niemand in haar geheel, ook niet / in een kruimel op tafel, openlegt… Niemand is wie hij denkt wie hij is.
De dichteres beseft dat de werkelijkheid vele gedaanten heeft. In haar wereldbeeld onthult het raadselachtige zich als een feit en feiten worden raadsels. Maar zij besluit mooi en humaan: Zeker is het dat we passanten zijn. / Passanten horen andere passanten te groeten./  Men begrijpt alleen nog niet, / dat de welkomstgroet het oudste, / meest wezenlijke gebaar is onder de sterren.
Yvonne Né zet ons aan het denken. Het vergt enige leesinspanning om haar intuïtieve reflexen, haar associaties en haar verrukkelijk talent voor verdichting te doorgronden. Maar uiteindelijk kunnen we haar verzen niet anders dan intens, mooi en licht explosief noemen: Om droog te blijven / hang ik aan een bloem, het hoofd omlaag, / net Kleine Prins aan zijn planeet. / Bommen, granaten. Stravinsky, Monet! / De deining spoelt in deze positie /  iets los uit het rif in mijn brein.
De werkelijkheid houdt het lang vol is een opmerkelijke bundel, geschreven door een even opmerkelijke dichteres!

De werkelijkheid houdt het lang vol, Y. Né, De Geus, Breda, 2014, ISBN 978-90-445-3419-1

(Nicole Van Overstraeten)