Een witte suite


is een bundel van Athena Farrokhzad, vertaald uit het Zweeds door Lisette Keustermans. Athena Farrokhzad (1983) is een Zweedse dichteres en feministe van Iraanse afkomst. Haar familie ontvluchtte in de jaren tachtig het theocratische regime. Ze is één van de belangrijkste stemmen in het Scandinavische maatschappelijk debat. Haar debuutbundel Een witte suite werd in meer dan tien talen vertaald. Vitsvit in het Zweeds: witwit, een verwijzing naar sneeuw. Momenteel geeft zij les in het schrijven van Zweedse gedichten. Ze heeft een bijzonder taalgevoel, ze schreef ook teksten voor toneel en ze had een radioprogramma. Haar ouders gaven haar een Griekse naam: Athena, godin van de hemel, de wijsheid, de kunst, maar ook van de krijgskunst en de vrede. Kan het nog symbolischer? Op YouTube hoor je hoe ze op een sobere manier voorleest, een filter over haar verborgen emoties.
Het is heldhaftig te noemen dat een relatief kleine uitgever zoals Perdu in Amsterdam deze vertaling voor haar rekening neemt.
Een witte suite laat zich lezen als één lang gedicht. Soms staan er op een bladzijde maar een paar zinnen. Er zijn veel witregels, meer nog witte oppervlakken die zich op een indringende manier verhouden tot de zinnen. De dichter laat, door elkaar, haar moeder, vader, broer, oma, oom aan het woord. Zij begint elk betoog met : Mijn moeder zei:....., Mijn vader zei:......, Mijn broer zei:......, enzovoorts. Zij geeft haar stem aan hen en hierdoor ontstaat er een bevreemdend effect omdat je jezelf, als lezer, niet één keer de vraag stelt: en wat zei jij? Het gedicht is een verhaal, een geschiedenis geworden. De personen die aan het woord zijn beschrijven hun eigen werkelijkheid. Is de werkelijkheid van de dichteres hier een optelsom van?

In deze bundel komen de stemmen van een gevluchte familie aan het woord. De moeder van het gezin past zich zo snel mogelijk aan in haar nieuwe thuisland. Vader blijft trouw aan zijn revolutionaire idealen. De broer wil geaccepteerd worden. Grootmoeder verlangt terug naar de plek waar de muur langs de beken groeit. En de oom speelt de rol van een intellectuele getuige. De stem van de schrijvende dochter vinden we tussen de regels. Met humor observeert ze hoe de personages beschuldigend, maar vaak ook liefdevol commentaar geven op hun situatie en elkaar. Een witte suite is een bundel over rouw, verloren dromen en de vraag hoe je overeind blijft in een sneeuwwitte wereld. Het is een bijzondere bundel, die je zonder moeite van a naar z kunt lezen maar je kunt ook op een willekeurige bladzijde beginnen en/ of van links naar rechts lezen. Ik citeer:

Mijn vader zei: Wie is sprakeloos in een gedicht over taal

Mijn oma zei: Wie wordt ontbloot in een gedicht over begeerte

Mijn moeder zei: Wie wordt verraden in een gedicht over verraad


Mijn broer zei: De prijs is nooit zo hoog als wanneer je niet denkt dat iemand betaalt


Een witte suite, Athena Farrokhzad, Perdu, Amsterdam, 2018, ISBN 9789051881127

(Frans August Brocatus)