Nieuw boek van Ludo Noens


Ludo Noens schreef verhalen, novellen en romans in het genre van de literaire fantastiek. Zijn later essayistisch werk (onder meer Het Jeanne d’Arc syndroom, Subliem Licht op de Lijkwade van Turijn, Paranormale Heiligen en Het Verborgen Volk) omschrijft hij zelf als fantastisch realisme, term in 1960 ingevoerd in Le Matin des Magiciens van Louis Pauwels en Jacques Bergier. In Signalen uit een Verzwegen Wereld - Het Mysterie en de ontstolen Dimensie keert Noens zich openlijk tegen het huidig sceptisch-rationalistisch, verre van verblijdend wereldbeeld, dat geen plaats meer laat voor de creatieve, poëtische ‘Gelover’ en voor wat hij zielsverheffende ‘dionysische waanzin’ noemt.

Niet toevallig citeert hij de roman Malpertuis van Jean Ray, waarin de Oud-Griekse goden beginnen uit te sterven omdat de mensen niet langer in hun bestaan geloven. Noens vraagt zich in Signalen uit een Verzwegen Wereld af waarom reëel ervaren, niet-rationele, paranormale en mystieke fenomenen zo hardnekkig gemarginaliseerd blijven. Zoals in al zijn vorige boeken heeft hij zich grondig gedocumenteerd, de referentielijst liegt er niet om. Maar het geheel is nu veel persoonlijker dan in zijn vroeger werk.

Noens vertelt bijvoorbeeld indringend en onbeschroomd waarom het lezen van een zogenaamd pseudowetenschappelijk boek als Waren de Goden Kosmonauten hem als adolescent zo in vervoering bracht. Ernstig neemt hij zijn onderwerp hoe dan ook, getuige onder meer zijn bespreking van de Mundus Imaginalis van de Franse filosoof en islamoloog Henry Corbin, zijnde een feitelijk, reëel bestaand spiritueel zijnsniveau, bereikbaar via creatieve verbeelding en visionaire bewustzijnstoestanden.

Andere fameuze publicaties in zijn pleidooi: De Geheime Leer van de stichtster van de Theosofische Vereniging H.P. Blavatsky, The Varieties of Religious Experiences van de Amerikaanse filosoof William James (vader van de Amerikaanse tak van de Society for Psychical Research), Das Heilige van de Duitse godsdienstwetenschapper Rudolf Otto, en één van Noens’ lievelingsboeken: The Trickster and the Paranormal van de Amerikaanse parapsycholoog George Hansen.

Zoals Ludo Noens het vertelde in een recent interview aan Paravisie, verweert hij zich tegen het exclusief hedendaags rationeel wereldmodel. Hij pleit voor het Primordiaal Ervarend Bewustzijn, door menig academicus recentelijk herontdekt paradigma. Voor een plastische realiteit pleit hij, waarin mogelijk zelfs elfen, natuurgeesten en engelen bestáán. Hij bespreekt de werkelijkheidswaarde van ‘verschijningen’ opgewekt in spiritistische seances. Zoals het ‘Philip’-experiment waarbij (door de Society for Psychical Research geverifieerde) zintuiglijk waarneembare paranormaliteiten, zoals zwevende tafels, lichtflitsen en morse-achtige klopgeluiden, werden uitgelokt. En de (soms gevaarlijke) kracht van Imaginatie en reële Magie die, zoals beschreven in het onthullend hoofdstuk over Loch Ness – Aleister Crowley - Led Zeppelin, wel degelijk uit een fijnstoffelijk zijnsplan stoffelijke materialisaties kan opwekken.

Dat is overigens ook wat Tibetaanse monniken en hedendaagse westerse tulpamancers doen, zo vernemen we hier. Dergelijke experimenten met verbeelding en gedachtevormen zouden de onbestendige aard van alle individuele wezens en materiële dingen openbaren, met als enige duurzame en eeuwige basis het Primordiaal Bewustzijn…


Signalen uit een verzwegen Wereld - Het Mysterie en de ontstolen dimensie, Ludo Noens, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2023, ISBN 9789464629453

(Huguette Sirkens)