Een omgekeerde Pinokkio


Zuiverheid die ontroering teweegbrengt, laat zich niet zomaar ondersneeuwen. In het exuberante, veelstemmige en soms lawaaierige Vigor anorexia van Norbert De Beule (º 1957) zit voor wie het aanvoelt en herkent de bottom line van een kwetsbaar bestaan verscholen.
De bundel is een pulserende woordenstroom, maar achter al het vertoon gaat iets kleins en breekbaars schuil dat raakt. Dit paradoxale vinden we al in de titel van de bundel. Vigor anorexia: ‘De kracht van het magere’. Er begint onmiddellijk iets te wringen. De ondertitel van de bundel (een misboek) prikkelt dan weer op een andere manier. Zo kan hij te maken hebben met het katholieke dat, al dan niet ironisch, door de teksten schemert, maar hij kan ook de gedachte aan een mislukking oproepen of verband houden met een beleving van gemis (het gemis van overleden ouders).
Het centrale personage (De Beule) beweegt zich als een fragiele, sukkelende, naar erkenning zoekende mens door de teksten, maar sukkelt dan wel met de nodige ironie, zelfspot en literaire virtuositeit.

En hij maakte zich klein. Boog in de petieterigste gaten om zijn muize-
nissen te beschrijven. Zijn allerpiepste verdriet. Nee, pieper nog.
(…)
En op een avond klopte een engel aan zijn deur.
Eigenlijk twee engelen. Maar de ene engel zei niets, toonde hem alleen
een spiegel.
‘Jij hebt trieste ogen!’
Keek hem heel indringend aan.
‘Jij moet daar dringend iets aan doen!’

Even wou hij protesteren:
‘Maar ik heb hoogtevrees!’

Maar dan klom hij naar de zolder. Nam zijn pen.

In bovenstaande fragmenten brengt de dichter aan het eind van de bundel het overvloedige voorgaande nog eens terug tot de kern. Niet helemaal overbodig, want hij hanteert een collagetechniek die niet te zuinig is. Hij stoffeert zijn gemoedsbewegingen zelfs met originele handschriftjes uit zijn jeugd: (eindexamen biologie) Beschrijf de voordelen van moedermelk – meest gegeven antwoorden - smakelijk goedkoop, brandt niet aan, kookt niet over, de kat kan er niet aanzitten en de verpakking is aantrekkelijk.
De Beule heeft dit soort hink-stap-springen kennelijk nodig om bij zijn waarheid te komen. Zo veel geesten rukken aan de kettingen van zijn ziel (vrij naar Couperus) dat hij er een waar literair spektakel mee kan creëren. In dit bijna theatrale spektakel zijn vooral de latente waarachtigheid en de momenten van contemplatie te prijzen.

Hij was een soort omgekeerde Pinokkio aan de schrijftafel. En
met elk gedicht trok hij zich ook meer en meer terug in het leven van de
doden en de naamlozen.
Tot op een dag plots de lichamen van zijn beide ouders waren verdwe-
nen. En hij drie jaar lang heftig in paniek raakte.

Intrigerend, irriterend en inspirerend: verschillende etiketten kunnen tegelijk op Vigor anorexia geplakt worden. De Beule onderzoekt zichzelf vrolijk en meedogenloos. Hij komt in de meest benarde en gevoelige zones van de ziel, maar is niet bang. Mager gaat hier hand in hand met taai. Er is dus niets mis met dit misboek.

Vigor anorexia – Een misboek, Norbert De Beule, Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2019, ISBN 9 789025 457204

(Erick Kila)