Het verborgen volk


In zijn nieuwste publicatie Het verborgen Volk – contact met niet-menselijke intelligenties, zet Ludo Noens zijn ontdekkingstocht in de grenszone tussen ‘werkelijkheid’ en ‘verbeelding’ verder. Dit is een leesboek (368 bladzijden, met 14 bladzijden referenties en 10 bladzijden index) bestaande uit twaalf hoofdstukken die rond hetzelfde thema draaien, maar afzonderlijk kunnen worden gelezen. Centraal staat de vraag naar het bestaan van een parallelle realiteit, en de glimp die gewone stervelingen soms van deze andere wereld kunnen opvangen. In onze tijd van rationalisering van mens en kennis worden getuigenissen over elfen, geesten, djinns, UFO-aliens en aanverwant ijl volk steevast naar het rijk der ‘verbeelding’ verwezen; Noens waarschuwt voor al te voorbarige conclusies die dergelijke verklaringen meteen als ‘fantasie’ of ‘folklore’ afwimpelen.

Testimonia uit alle tijden en windstreken klinken afhankelijk van hun religieus-culturele context telkens ietwat anders, maar circuleren tot vandaag verder. Als voorbeeld: de Machine Elve die op de kaft van Noens’ boek prijkt, is een zogenaamd DMT-wezen, met wie gebruikers van de psychedelische alkaloïde dimethyltryptamine in contact kunnen treden. Een aantal hedendaagse academische psycho-farmacologen nemen de vaak eensluidende verklaringen over zulke ontmoetingen met  niet-menselijke intelligenties tijdens een DMT-trip wel degelijk in ernst. Die stemmen trouwens verrassend overeen met wat bijvoorbeeld de Ashaninka indianen uit Peru getuigen over de Maninkari, de kleine onzichtbare ‘bezielers’ van planten en dieren, wier pad zíj dan weer kruisen tijdens een hallucinogene ayahuasca-trip.

Het Verborgen Volk is een erudiet boek, waarin de eerste vier hoofdstukken een aantal historische geschriften over het bestaan van dergelijke ‘verborgen’ intelligenties onder de loep neemt. Zoals de verhandelingen van de arts-alchemist Paracelsus, de  manifesten van de Rozenkruisers, de  getuigenissen van William Blake (die een elfenbegrafenis bijwoonde!), de Britse predikant Joseph Glanvill (poltergeist), de Schotse predikant Robert Kirk (geloof in natuurgeesten) en de Zweedse  theoloog, aanvankelijk lid van de Zweedse Academie voor Wetenschappen maar later mysticus Emanuel Swedenborg (persoonlijk contact met spirituele entiteiten en het leven in het hiernamaals) . Volgen dan getuigenissen uit recenter tijden, zoals de contacten met en ontvoeringen door UFO-aliens, het Franse COMETA rapport over de conclusies van Westerse defensiespecialisten over UFO-waarnemingen, en over Nazi-experimenten rond ‘Wonderwapens’ zoals de zogenaamde Vliegende Klok. Het laatste, zeer interessante concluderende hoofdstuk bespreekt het Scole Report, een verbluffend verslag van 300 bladzijden over fysisch mediumschap, gepubliceerd in 1999 door het vakblad van de Society for Psychical Research (SPR). Het rapport beschrijft hoe tijdens de sessies mysterieuze lichtbolletjes met hoge snelheid door het verduisterde vertrek vlogen en hoe contact kon worden gelegd met entiteiten uit een andere dimensie, het zogenaamde Spirit Team, geesten van overleden wetenschappers en intellectuelen uit het SPR-milieu van rond eind negentiende eeuw… Om ten slotte  opnieuw tot de kernvraag van het boek te komen: ‘Is er daarbuiten werkelijk nog iets anders?’ Aan de lezer om zich te laten overtuigen.

Het Verborgen Volk. Contact met niet-menselijke intelligenties, Ludo Noens, Uitgeverij Aspekt. Soesterberg, Nederland, 2022, ISBN 9 789464 624694

(Huguette Sirkens)