Eerbetoon aan Bernard Sercu

Bij uitgeverij Lannoo verscheen een mooi boek over Bernard Sercu (°1953) van wie ik enkele jaren geleden een indrukwekkende tentoonstelling bezocht in Menen. In deze zorgvuldig samengestelde uitgave staan inleidende teksten die proberen zijn werk te belichten, samen met enkele gedichten, onder meer van Paul Rigolle. De vele afbeeldingen tonen het oeuvre in al zijn facetten. Er ontstond aldus een goed overzicht, vooral ook van de evolutie en de achtergronden van waaruit de kunstenaar is vertrokken. Het is duidelijk dat Sercu de invloed heeft ondergaan van het ouderlijk milieu waarin hij is opgegroeid. In Ieper had zijn vader een zaak waar kerkgewaden en gebruiksvoorwerpen voor de katholieke eredienst werden verkocht. Zijn werk ademt voortdurend die sfeer uit van bezinning en ingekeerdheid, van een verlangen naar sacrale verbondenheid en zuiverheid. Sercu hanteert als een ernstig ambachtsman allerlei materialen die hij gebruikt in functie van het onderwerp. Hij vereenvoudigt en abstraheert, schept er plezier in om te experimenteren met lijn en kleur. Vlakken geeft hij ruimte en leegte laat hij een taal spreken. Kleurrijk of monochroom tracht hij zo dicht en eerlijk mogelijk de grenzen van zijn spiritualiteit af te tasten om de toeschouwer mee te laten gaan in die zoektocht, die er een is naar vooral openheid en licht. De kruisvorm maar ook gewoon enkele lijnen die doen raden welk mysterieus proces van schaven en uitpuren eraan is voorafgegaan. Sercu wisselt het spel met compositie en kleur af met directe, voor het oog eenvoudige maar diepgaande symboliek. Hij is een man die vooral bezig is met het uitoefenen van een vak, dat voor hem gelijkstaat met het uitdragen van zijn religieuze overtuiging. Oneindigheid en eindigheid, de kern van dit aardse leven, antwoorden op fundamentele vragen.
Kan leegte vervulling zijn? Die vraag beantwoordt hij in de tekst van Rigolle, die ook ingaat op zijn studies, invloeden en verwantschappen. De mooiste periode vind ik die vanaf 2005, waar in het boek de afbeeldingen op pag. 90 en verder naar verwijzen, werken met inkt of olieverf op hout. Daarnaast zijn opmerkelijke kruiswegen zoals die met inkt op hout uit 2005. Of het bijzondere brandvenster in de Sint-Petrus en Pauluskerk, Elverdinge met zijn dramatisch-heldere contrast tussen zwaarte en licht, horizontaal en verticaal. Mark Delrue is de geschikte persoon om dat laatste aspect toe te lichten. Soberheid van expressie in beeldende kunst is als rusttijd tussen noten in de muziek. Deze kruisweg is niet ondergeschikt aan het bos. Het gaat een relatie aan met stam en kruin, schaduw en licht. Hij maakt deel uit van het mysterie van het leven in de bomen. De kruisweg deelt in plant en struik. Hij benoemt het bos tot stiltezone. Verzonkenheid is daar een mooi woord voor. Delrue heeft het hier over een door Bernard Sercu ontworpen kruisweg op de Lettenberg, een site verbonden met de Eerste Wereldoorlog:  het profane en het religieuze, geschiedenis, verleden en heden. Kopen!

Bernard Sercu, Paul Rigolle e.a., Lannoo,  Tielt, Lannoo, 2013, ISBN 978 94 014 0867 7

(Guy van Hoof)