Doortocht

Doortocht, een verzamelbundel van de Vlaamse dichteres Katelijne van der Hallen (° 1942) is een sober maar toch stevig boek. Bijna honderdvijftig gedichten, bijeengesprokkeld uit negen bundels: Stille regen (1969), Transparant (1974), Herkenbaar als de lente (1981), Avondademen (1982), Na de nachtegaal (1986), Verdraagzaam de tijd (1992), De binnenzijde (1997), Zwijgtaal (2002) en Woordzang (2009). Deze reeksen gaan een selectie aan Kinderversjes vooraf en ook veertien Onuitgegeven gedichten. Literair criticus Joris Van Hulle schreef een verhelderende inleiding.
Van der Hallen schrijft minimalistische gedichten. Royale witruimtes dirigeren de aandacht van de lezer naar gecentreerde verzen, die opvallen door hun concentratie en intensiteit. De dichteres polijst haar poëzie zorgvuldig. Overbodigheden worden genadeloos geschrapt, met als resultaat: uitgepuurde gedichten, die via beelden en impressies leiden naar de essentie. Desondanks gebruikt de dichteres poëticale stijlvormen als assonantie en enjambement, metafoor en paradox. Ook de afgebroken zegging, waarbij een vloeiende zinsbouw overhoop wordt gegooid, is kenmerkend voor haar oeuvre.
De dichteres verinnerlijkt natuurimpressies. In haar eerste bundel Stille Regen stelt zij het intens doorleefde geluksverlangen centraal. In de bundel Transparant maakt zij een synthese van zintuiglijke ervaringen. Contact met water blijkt heilzaam. De op het ‘ik’ gerichte verzen worden opengebroken tot een aftastende benadering van de relatie met een jij-figuur. Herkenbaar als de lente openbaart een ambivalent lentegevoel, met een diep besef van vergankelijkheid. Met het motief van het raam, vanwaar zij de natuur waarneemt, wordt metaforisch een afstand en een afstand nemen opgeroepen. De dood van haar vader op Tenerife resulteerde in een afscheidsgedicht, dat zijn kracht ontleent aan het tot drie maal toe herhaalde lamento:

het licht is avond geworden/ hoog op de berg van het eiland in de zee/ de stilte schuift/ over de wind/ de zee legt zich/ hoog op de berg van het eiland in de zee/ hebben wij u neergelegd/ tussen bloemen/ de lege wind/ ademt uit/ hoog op de berg van het eiland in de zee (p. 45).

De bundel Na de nachtegaal valt op door de opdeling in vier afdelingen. De titels zijn tussen opschortingstekens geplaatste verzen uit een van de gedichten. In Verdraagzaam de tijd is de tijd het hoofdmotief. In 1987 overleed haar man Hugo Heyens en de bundel staat in het teken van afscheid en afwezigheid. De binnenzijde exploreert de binnenzijde van de binnenzijde en suggereert een wereld die achter de dingen leeft. In Zwijgtaal stelt ze de taal nadrukkelijker als onderwerp; in Woordzang overheerst een sfeer van sober geluk. 
Alhoewel Katelijne van der Hallen zich verwant voelt met Anton van Wilderode, wordt zij gelinkt aan oosterse poëzie. In de cyclus Avondademen neemt ze tien tanka’s op, die echter het typische Katelijne-label dragen: ze onderbreekt schalks de vloeiende poëtische lijn. Maar het laatste gedicht is een pareltje:

avondademen
aan het raam roerloos de boom
hoe zacht worden wij
tussen verwarde takken
de nachthemel als fluweel

Verzen die even sober, stijlvol en elegant klinken als in een authentieke Japanse tanka.

Doortocht, Katelijne Van der Hallen, Uitgeverij P, Leuven, 2013, ISBN 9789491455322

(Nicole Van Overstraeten)