Door het bos: de bomen en de mens

Een goed gedicht wordt nooit zomaar geschreven. Het lijkt er soms op dat de woorden binnenkomen, bij de dichter aankloppen en als het ware vragen geschreven en geordend te worden. Bij Staf De Wilde doen die woorden dat heel sterk. Gedichten schrijven beheerst heel het leven van deze dichter.
In het gedicht maat der dingen stelt De Wilde de vraag “Waaraan zal men zich meten?”. Dat is één van de grondvragen van ons bestaan. Vragen als: “Wie zijn we?” en “Hoe is het gesteld met de meetbaarheid van ons ten opzichte van de dingen buiten ons?” vloeien daaruit voort. Het zijn ook de grondvragen van de poëzie, waar gedicht en existentie samenvallen.
Hier zijn we meteen dicht bij de werkwijze van De Wilde. Het lijkt erop dat hij al schrijvend ideeën binnenkrijgt en daar dan ook associatief mee verder gaat binnen het gedicht om uiteindelijk tot een afgerond geheel te komen. Dit zie ik als één van de redenen waardoor de gedichten meestal lang zijn. Ze zoeken als het ware naar een voltooiing en het vinden daarvan vergt nogal wat tekst.
In vele titels verwijst Staf de Wilde naar auteurs en namen van bekende kunstenaars. Het eerste gedicht draagt de titel René Descartes. Hij heeft het hierbij over de filosofische twijfel. Deze twijfel is eigen aan Staf De Wilde. Hij is beslist niet vlug tevreden met het resultaat van zijn arbeid.
Er staan in de bundel ook een aantal gedichten die we gemakshalve reisgedichten zullen noemen. Deze reisgedichten staan voor het op weg zijn van de mens. In het woordgebruik van de dichter is er soms een zekere verharding vast te stellen. In de beeldspraak, maar ook in de directe zegging, in het noteren van feiten, is dat zo. Hoewel De Wilde meestal minutieus noteert, leveren veel gedichten in bepaalde strofen prachtige metaforen op.
De gedichten zijn inhoudelijk zinvol, met rake, originele en heel mooie metaforen, nogal eens uit de natuurwereld - het bos en de bomen uit de titel - geplukt. Niet alleen het mooie plaatje of de frisse klank is voor hem voldoende. Een gedicht is voor hem zuivere ernst, en niet zomaar woordenspel. Hij wil iets meedelen, hij wil waarschuwen en af en toe met de vinger wijzen en dwingen naar dat stuk van de wereld te kijken dat wij liever uit het zicht houden zodat we ons gemakkelijk voelen in ons leventje van elke dag. Zijn wereldbeeld is nogal somber. In gedichten waar dreiging van uitgaat en de hardheid van het leven beschreven wordt overweegt de concrete rechtstreekse zegging boven de beeldende.
De bundel vraagt een inspanning, maar het loont duidelijk de moeite de gedichten te lezen en opnieuw te lezen. Dat is ook noodzakelijk, één vluchtige lezing heeft hier geen zin. Af en toe een paar gedichten zodat de inhoud doordringt en kan bezinken. Graag gelezen.

Door het bos: de bomen en de mens, Staf De Wilde, Uitgeverij Het Punt, Dendermonde, 2013, ISBN 9789460791246

(Hervé J. Casier)