Het snijderseiland van Holtrigter

Het moet gezegd worden dat het recenseren van een dichtbundel nogal vaak begint met het bekijken van de voor- en achterflap, daarna worden lukraak wat gedichten gelezen en soms begint men plichtsbewust gewoon met het eerste gedicht. De intrige is een goeie aanzet. Deze bundel roept vooral om attentie door het zeer geslaagde omslagbeeld: de befaamde Boeuf écorché van de invloedrijke beeldend kunstenaar Chaïm Soutine. Maar wat bedoelt de uitgever met: “De gedichten van Juliën Holtrigter bevatten een geheimzinnige luciditeit…?” Ik vraag me namelijk af hoe luciditeit geheimzinnig kan zijn?
Juliën Holtrigter is het pseudoniem van Henk van Loenen, die in 1946 in Hilversum het levenslicht zag. De laatste jaren verschenen van hem de bundels Omwegen, Het verlangen te verdwalen, Het stilteregister en Het feest van de schemer, maar reeds in 1969 publiceerde  hij in het destijds veelgelezen literaire tijdschrift Kentering. Onder zijn eigen naam maakt hij tekeningen, schilderijen, foto ‘s en ruimtelijk werk waarin hij het zintuiglijke met het mystieke poogt te verbinden
Juliën Holtrigter kiest voor de melange. In deze uitgave geen cycli, geen opsomming. Hij verweeft zijn beelden tot aparte versregels en breit ze aan elkaar, het resultaat is een potpourri die geurt en keert. De dichter houdt zijn titels mysterieus, vaak zijn ze de beginwoorden van het gedicht.

De stoel van de man is leeg

De stoel van de man is leeg want hij stond op.
De spiegel bewaart nog iets van zijn blik.

Doordat er iemand verschijnt of verdwijnt
wordt het verhaal in beweging gezet.

De man draait zich om in zijn bed.
De stad is een storm in zijn hoofd.

Hij hoort de bel, haalt de deur van het slot.
In het donkere gat van de straat is geen

schaduw te zien. Een wolk drijft voorbij.
Ben jij het, vraagt hij, de schrijver?

Als een trein in de verte, een laars in de heg,
heeft zich de stilte vermomd.

Ongehoord, zegt de man. Hij draait zich om,
sluit de deur, gaat zitten aan tafel.

De gedichten van Holtrigter gooien de lezer door elkaar alsof hij op een roetsjbaan zit. Herlezen om te beleven, zo iets ongeveer; een opdracht dus. Holtrigter is een dichter die of gul of afgemeten is. Zijn versregels gaan een eigen leven leiden en de opbouw van de strofen misleidt structuur. De centrifugale kracht van de toevloed aan beelden brengt de lezer uit balans; zijn oriëntatievermogen en geduld worden danig op de proef gesteld. Deze dichter bewoont zonder een spoor van twijfel een heel aparte wereld. Zijn steden zijn zijn gedichten, waarin allerhande anonieme figuren vaststellingen doen en vluchtig kortstondig nieuws uitbrengen. Ze aanvaarden hun lot gelaten. De moderne vluchtige maatschappij is de voedingsbodem voor veel van dit poëtisch werk. De rauwe stad en alle ervaringen daaraan verbonden herkneedt de dichter tot puur wit brood. Alledaagsheid wordt op die manier verheven. Snijderseiland is een studie waard. Waar de geheimzinnige luciditeit zit, blijft mij een raadsel…voorlopig nog.

Snijderseiland, Juliën Holtrigter, Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam, 2012, ISBN 978076168289

(Frank Decerf)