Fluohesjes & Andere Breekbaarheden

Het lezen begint bij het eerste gedicht. Dat eerste gedicht staat dus op een zeer strategische plaats, want daarna beslist de modale lezer al vlug om door te gaan of de fijne bundel weer in het boekenrek te schuiven. In deze nieuwe bundel van Staf de Wilde sprak het huis aan de kade mij wel aan en het was het begin van een interessante reis. Tussen 1973 en 2011 produceerde deze auteur een hele resem werken. Hij publiceerde in vele literaire tijdschriften en zijn werk werd erkend door middel van diverse onderscheidingen. De bundel die hier op tafel ligt, bestaat uit 5 cycli. Staf De Wilde, woonachtig in De Haan, is de dichter van de cadans. Zijn versregels snellen elkaar achterna en krijgen daardoor de tijd niet om banaal te worden. Er is sprake van een voorstuwing die moeilijk te stoppen is. Hier moet de dichter de wilde stroom overbruggen wippend van juiste rots tot juiste rots, van de ene glibberige kei tot de andere balancerend en te proberen om niet te verdrinken. Elk beeld, elke metafoor weer anders en verrassend. Zijn vocabularium hanteert woorden die veel collega’s onaangeroerd laten als raffia, silex, fiolen, baldakijn en alambiek. De dichter filosofeert; hij buigt zich over relaties, het ouder worden, het verlangen, taal enzovoort. Een hele stoet passeert de revue.

words don’t come easy - popsong

woorden zijn moeizaam een spiegel

we moeten praten en zien

hoe we bezig zijn: soms een drenkeling,

een slapeloze die vecht met de slaap


soms gezeten op een paard

en we draven door, een banier

in de flank, zegepralend

en alleen het zwijgen werd verslagen


woorden vergroten als lenzen,

ze zijn de microscopen van de ziel,

ze ontbloten een kern en deeltjes

die daar rond bewegen

en soms is spreken sprokkelen

we verzamelen het dode hout,


leggen angsten op een stapel,

laten ze oplaaien in een zuiverend

vuur: spreek vurig van duisternis

en de duisternis laat zich verjagen

woorden komen moeizaam

wanneer ze nodig zijn als broden

en toch is taal een verlossend gebaar

ze opent de luiken, de blinden


die bang de dag behandelen

als een nacht van bezoeking

waarin geesten opdagen, de boze

die aanklagen en verdoemen


we spreken, nemen de leerzame

spiegels en microscopen ter hand,

en daar lopen de verlossende boden

gekomen van een verloren gewaand land

Ook laat De Wilde in dit werk af en toe wat humor doorsijpelen. In de cyclus Leermeesters komen, naar ik vermoed, de favoriete artiesten van Staf de Wilde aan de beurt. Hij staat stil bij personages György Konrad, Sandor Marai en Hugo Claus. Heel vaak laat hij zijn boodschappen via onpersoonlijke anonieme, verafgelegen bronnen tot de lezer komen. Hij geeft zijn lezers huiswerk mee: denkoefeningen en nabeschouwingen. De gelaagdheid versterkt de brug die zijn schrijven maakt. Staf de Wilde sleutelt aan zijn wereld die, door zijn poëzie en gedichten, de onze wordt. Deze bundel kan tegen een stootje…

Fluohesjes & Andere Breekbaarheden, Staf de Wilde, Demer Uitgeverij, 2012, ISBN978-1-4709-6862-5

(Frank Decerf)