Woorden

In het Limburgse Diepenbeek is al weer geruime tijd Demer Press actief. Door de ondertussen gekende manier van deze uitgeverij om kwalitatieve, aangenaam tactiele boeken op de markt te brengen, was ik alweer zeer aangenaam verrast toen ik dit werk leerde kennen. Ondertussen is deze uitgeverij aan een verovering van Letterenland begonnen en ook buiten de grenzen wordt haar vaandel vooruitgestuurd. Wie zit achter deze productieve strategie? Vanwaar die drang en die no-nonsense aanpak om de literatuur - en dan vooral de poëzie - te verdedigen door promotie, door stimulering en door uiteindelijk waardevolle projecten. Welnu, dat alles hebben wij te danken aan een sterke madame, een vrouw die van wanten weet en haar pen vlot over het papier laat dansen. En die in haar enthousiasme een legertje auteurs richting geeft. Hannie Rouweler, pleased to meet you…
Hannie Rouweler is onlazngs zestig jaar geworden en de wereld zal dat geweten hebben, vonden haar trouwe vrienden klaarblijkelijk. Een hele schare literatoren sloeg de handen aan de ploeg om tot een bonte verzameling gedichten, brieven, essays, besprekingen en dergelijke te komen. Van alle uithoeken van onze Europese wereld en ver daar buiten, hebben schrijvers van allerlei pluimage en leeftijden hun emoties, gevoelens en vooral appreciatie voor Hannie Rouweler op papier gezet. Die onderneming is geslaagd te noemen. We krijgen zo voeling met collega-auteurs uit Denemarken, Israël, Zuid-Afrika, IJsland, Amerika, Schotland, Roemenië, Tsjechië, Polen, Nederland en België. Zo leverde Miller Caldwell dit gedicht aan:

Dear Hannie

I have met Hannie
cultured, beautiful, poetic
I have met her twice
early in the morning
and late at night

Casual, graceful
and in a French red
rouge entrapped evening gown

Encompassing an active mind
which finds escape through ink
to please and educate

I have found Hannie
and Hannie found me

Well not as good as You meeting Jesus, poem : “I have met Jesus”.
A life enhancing moment on the Lake at Tiberias.
Yours is very thoughtful if not inspirational.

Het boek leest als een verademende en aangename aaneenschakeling van eerlijke boodschappen en zou eigenlijk in elke boekenkast een plaats mogen krijgen. Het is niet vanzelfsprekend om tot een goed uitgewogen geheel te komen als het een liber amicorum betreft. De teksten zijn meertalig en brengen een caleidoscopisch effect in het geheel. Het is een kennismaking met diverse culturen en invalshoeken. Een boeiende leeservaring! De warmte en de menselijkheid zijn verrijkend en de oprechtheid strekt veel verder dan een banale verzameling van zoetgevooisde, clichématige complimenten. Met Liber Amicorum - Woorden, een ander geschenk hoef ik niet zal de liefhebber van gave poëzie behouden thuiskomen, want de waarde ervan overtreft het louter persoonlijke. De gecreëerde poëzie is bruikbaar voor een ieder die op zoek gaat naar menselijke gedichten die geschreven werden vanuit een sterke, innerlijke en innige overtuiging. Het werk is universeel, tijdloos, verfrissend en zeer de moeite waard.

Liber Amicorum - Woorden, een ander geschenk hoef ik niet, Hannie Rouweler, Demer Press, Diepenbeek, 2011, ISBN 978-90-813070-3-1

(Frank Decerf)