De geschiedenis van Mengmettaal

Mengmetaal was een groep auteurs uit de streek van Oost-Brabant met Leuven als vaste stek. De groep werd opgericht omdat er in de streek geen enkele, toonaangevende literaire vereniging bestond. Het werd een dichterscollectief met als naam Mengmetaal. Mark Meekers, initiatiefnemer, werd de eerste voorzitter. In 2006 werd hij opgevolgd door Guido Cloet. Er was geen strakke structuur: ieder lid had zijn inbreng, kon initiatief nemen.

In deze bundel komen verscheidene dichters aan het woord. Het is een afsluitbundel. Na 20 jaar schrijversgenootschap eindigt Mengmetaal. “20 jaar is héél lang voor een literaire vereniging. Het werd tijd om feestelijk af te ronden, wij willen niet zoals zovelen voor ons ‘een stille dood sterven’” schrijft Mark Meekers in zijn voorwoord dat de toepasselijke titel kreeg van Sluitletter.

Mengmetaal zal herinnerd worden als een vitale, bruisende vereniging met heel wat activiteiten. Het was geen clubje van enkele wereldvreemde dichters die in een cafézaaltje bijeenkwamen om elkaar te bewieroken. Neen, het waren bijeenkomsten met dichters, historici, filosofen, dichtersgroepen, tijdschriften die actueel waren. Ook jonge talenten kregen ruimschoots de kans om hun creativiteit te tonen. Niet alleen poëzie stond op hun programma maar ook fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst en film kwamen aan bod. Er was een mengen van kunsten en kunstenaars. Hun productie was te zien in tuinen, op straten, pleinen, hovingen van kastelen, overal kon men Mengmetaal tegen komen.

In de bundel komen een aantal leden voor de laatste keer aan het woord in deze gezamenlijke bundel. De kwaliteit van de teksten staat buiten kijf. Het zijn allen gekende auteurs die niet aan hun proefstuk zijn. Achteraan vinden we een korte bio- en bibliografie van de 26 auteurs: Hilde Boulanger, Guido Cloet, Bernard de Coen, Gerda De Preter, Lieve Desmet, Lieve Devijver, Ghislain Gilissen, Cyriel Gladine, Alexander Konovaloff, Paula Loeckx, Marm Meekers, Wim Menheer, Mark Naessens, Vincent Ongkowidjojo, Bruno Putzeys, Danny Rega, Herman Rohaert, Chantal Sap, Karel Sergen, Johan Van Cauwenberge, Luc Vandeborgt, Ann Van Dessel, Diana Van Quathem, Alfred Warrininer, Reine Wellens en Anne Wiering.

Een overzicht van de activiteiten van Mengmetaal van 1992 tot 2012 ontbreekt niet. Het is een overzichtelijk lijst van verwezenlijkingen waar vele verenigingen jaloers mogen op zijn. Alleen het uitgeven van 20 bundels is al een vermelding waard in een periode waar de grote uitgeverijen alleen maar aan de verkoopbaarheid denken en niet aan de kwaliteit. Toch slaagde Mengmetaal erin om te publiceren bij onder meer Uitgeverij P, Lannoo, Davidsfonds, Querido, Kramat en Ellesy.

Mengmetaal richtte ook vele poëziewedstrijden in en leidde verscheidene poëzieateliers. Mengmetaal had een eigen visie over poëzie. In één oneliner samengevat: Poëzie is software voor de ziel. Poëzie was voor hen de dagelijkse behoefte aan schoonheid, bevlogenheid, verdieping, bezinning, ontroering.

Het opheffen van de vereniging wil gelukkig niet zeggen dat de leden stoppen met schrijven. Velen zullen verder publiceren en de opvatting van Mengmetaal verder uitdragen individueel of in een andere vereniging. Zo leeft Mengmetaal verder. Gelukkig.

Sluitsteen – 20 jaar Schrijversgenootschap Mengmetaal, Uitgeverij P, Leuven, 2012, ISBN 978-94-91455-15-5

(Ferre Denis)