Filosofie van de afzondering

Geen verstild beeld op de cover, wel een druk bevolkt strand. We hebben een samenleving gecreëerd waarin mensen als zandkorrels op het strand zijn, en bij de eerste de beste populistische bries waaien ze weg. Stilte en rust opzoeken is geen sinecure. Wie niet dagelijks meedanst in het sociale mediacircus van facebook en ander getwitter en niet te allen tijde en overal bereikbaar is lijkt heden ten dage wel een asociale zonderling, al dan niet vereenzaamd en van weinig nut in de hedendaagse maatschappij.
Jan-Hendrik Bakker studeerde filosofie, psychologie en literatuur. Na een journalistieke carrière bij de Haagsche Courant publiceerde hij Toewijding, over literatuur, mens en media (2003), Welkom in Megapolis, denken over wonen, stad en toekomst (2008) en Grond, een pleidooi voor aards denken en een groene stad (2011). Zijn nieuwste boek, In stilte, een filosofie van de afzondering leert ons hoe we samenleven, maar geeft ook een boodschap mee: met terugtrekking uit de wereld valt een wereld te winnen.
De auteur laat een flink aantal schrijvers en filosofen die zich een tijd terugtrokken de revue passeren. Friedrich Nietzsche en Søren Kierkegaard zijn maar enkele voorbeelden. Hij mijdt de term kluizenaar, wat de bijsmaak heeft van wat vreemde oude mannetjes. Heremiet, van het Griekse  herèmia, wat de dubbele betekenis van eenzaamheid en woestijn in zich draagt, kan nog wel, maar hij opteert voor het zelfbedachte afzonderling, waarin hij de begrippen afzondering, zonderling én bijzonder samenvoegt.
Opmerkelijk genoeg bleken zij die zich distantiëren van de maatschappij gemotiveerd om het politiek en sociologisch klimaat waar ze voorheen deelgenoot van waren onder de loupe te willen nemen en zo mogelijk voor de nodige verandering te zorgen. Eén voorbeeld: Thomas Merton (1915-1968), die zich terugtrok in een klooster in Kentucky en een belangrijk sociaal activist werd.
Geen dames te bespeuren in de reeks afzonderlingen die Bakker aanhaalt. Vrouwen zijn dan ook socialere wezens, stelt hij. Toch had bijv. Hildegard van Bingen in het rijtje gepast, de Duitse mystica met een ruim gamma van interessegebieden: van filosofie en linguïstiek tot wetenschappen en kosmologie, en tevens de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek.
De auteur verwijst naar heel wat boeken en films uit de hedendaagse cultuur: The Road, waar een vader met zijn zoontje door een desolaat en verwoest landschap trekt en Into the Wild, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jon Krakauer, het waargebeurde verhaal van Chris McCandless, een jonge Amerikaan die alles opgaf om in zijn eentje te gaan zwerven.
Het grootste goed is datgene is wat goed is voor zowel het individu als zijn omgeving, stelde Aristioteles. Ook al lijken we als individu niet meer dan consumenten in de massaproductiemaatschappij blijft het opzoeken van stilte en afzondering en heroriëntering van wat een zielloze levensstijl is geworden een fundamenteel en op te eisen recht. Lees dit boek. In stilte, weliswaar.

In stilte, een filosofie van de afzondering, Jan-Hendrik Bakker, Uitgeverij  Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2015, ISBN 978 90 450 2889 

(Roger Nupie)