Het vertrek van Maeterlinck

Michaël Vandebril  is als stedelijk coördinator van Antwerpen Boekenstad, de man die mee Antwerpen aan de Unesco-titel hielp van World Book Capital 2004.
Het vertrek van Maeterlinck is zijn debuutbundel, die meteen genomineerd werd voor de C. Buddingh’-prijs 2012 en bekroond werd met de debuutprijs Herman De Coninck 2013. Bovendien werd deze bundel origineel uitgegeven in beide landstalen. De Franse vertalingen zijn van de hand van Jan H. Mysjkin en Pierre Gallissaires. Voeg daarbij dat enige gedichten in de bundel collectief zijn geschreven met collegadichters, waaronder Jacques Roubaud, Vincent Tholomé en Doina Ioanid. Redenen genoeg dus om deze debuutbundel op zijn minst gezegd merkwaardig te noemen.
In het voorwoord wordt gesteld dat er geen kaart voorhanden is, die je op weg helpt bij de lezing. Indien dat betekent dat je kris kras door deze gedichten kunt dwalen, dat je elk gedicht op zich kan lezen en savoureren, dat elk gedicht een stand alone is, af is, en als het ware naar zichzelf verwijst en geduid wordt door de titel, dan klopt dat.
Elk gedicht is ontstaan uit een aanleiding, die de dichter overigens nauwgezet documenteert in het aanhangsel. Meerdere gedichten bevatten fragmenten uit geschriften van andere schrijvers. In die zin leunt Vandebril aan bij de post-modernistische trend van het citatie samplen om daardoor nieuwe contextuele betekenissen te creëren.
Maar er is meer aan de hand en dat maakt deze bundel zo intrigerend. Je kan met name deze bundel lezen als één groot gedicht. Vergeet de titels boven de verzen en lees door. Je merkt dan dat er zich al lezende wel degelijk een weg ontvouwt. Hier spreekt een dichter, die vertrekt (met Maeterlinck?) en op weg gaat: …ik sta op nu / loop over / daken spreken tot iedereen die horen wil je krijgt je plaats terug / in de lente overlopend in het volgende gedicht: in deze regels huizen wolkenkrabbers brede heupen / geroosterd vlees / een rozentuin zo is het niet ik word verwacht mijn huid / staat in brand ik kleur…
Er spreekt onbetwistbaar nostalgie uit deze verzen: heimwee naar het verlorene en de pijn voor het onbereikbare: dat wat voorbij is maar niet beleefd en dat wat nog moet komen en onbestemd is. Proust is nabij in deze verzen en al lezend bewandel je met Le Grand Meaulnes onbestemde landschappen. En duurzaam zaad is licht en wordt door de wind meegedragen / nu de pijnbomen / huilen trekt de aarde haar gesteente in ik wil zijn zoals mijn vader…
Dit is poëzie die zich inschrijft in de grote traditie van de romantici maar dan in een trefzekere taal zonder franje, ondersteund door een volgehouden ritme, dat drijft op het enjambement en het ontbreken van leestekens. De systematische grafische vormgeving en verzenstructuur onderstrepen daarenboven de eenheid van inhoud en vorm. Een zeer terecht bekroond debuut, warm menselijke poëzie in deze helaas wat koude literaire tijden.      

Het vertrek van Materlinck, Michaël Vandebril, Bezige Bij, Antwerpen, 2013, ISBN 978 90 8542 488 8

(Richard Foqué)