Een stap terzijde in de tijd

Buchstabenlicht * Letters van Licht * Letters of Light, een meertalige gedichtenbundel, biedt een overzicht van het rijke oeuvre van de Brusselse dichteres Annie Reniers.
In het eerste deel van deze bundel vinden we Nederlandstalige gedichten; op de rechterpagina de Duitse vertaling. Het tweede deel omvat dezelfde gedichten, maar dan in het Engels. Achteraan is nog een bio- en bibliografie toegevoegd.
De dichteres publiceert in Buchstabenlicht * Letters van Licht * Letters of Light 17 gedichten, verdeeld over 3 cycli. Liefde is de titel van de eerste cyclus en omvat 6 gedichten. Licht is de titel van de tweede cyclus (10 gedichten) en de laatste cyclus omvat eigenlijk maar 1 gedicht, namelijk Stap terzijde.
Annie Reniers studeerde wijsbegeerte en letteren en is docente esthetica aan de Vrije Universiteit Brussel. Het spreekt vanzelf dat haar professionele achtergrond diepe sporen heeft nagelaten in haar oeuvre. Haar gedichten zijn een transpositie van abstract-wijsgerige begrippen als het zijnde, de (tussen)tijd, de ruimte, het licht... op talige wijze verwerkt tot verrukkelijke po√ęzie.
De natuur is een belangrijke inspiratiebron. Dan zijn niet gedachten of klanken het uitgangspunt, maar concrete begrippen als kleur, wolken, rotsen, gras, wier, regen... Mooi is dat de dichteres de natuurelementen personifieert en dus menselijke eigenschappen toedicht:

wees zachter zegt de taal
en laat de woorden drijven

vissen zwemmen in de ogen
wieren glijden door de hand

wat de regen doet
is dompelen

luister naar de zuchten
van het gras

Met een sprong van het zintuiglijke naar het abstracte (de ruimte, het sterven, het andere zijn) sluit zij dit gedicht af:

de slaap van het verdriet
leert zinken

en het beeld zal opstaan
opstaan met ons
taalvergroeid

Annie Reniers’ etherische beleving van de natuur doet bijna oosters aan:

verlaten rekt de rivier zijn rotsen
naverlangend

naaldstil een laatste wesp
in spichtig gras
vertelt

Maar tegelijk betrekt zij de mens in haar observaties en doet zo een stap naar de andere toe:

en wij
waaiend met het wuivende
vurig met het smeulende

in het ondergegane blauw
van wolken

we leggen het oor aan luistergras
en vernemen een hartslag
van ruimte

In haar laatste gedicht stap terzijde maakt Annie Reniers trouwens een opening naar een nieuwe onmiddellijkheid, een nieuwe stilte, een nieuwe vorm van taal:

de stap terzijde in de tijd
brengt ons terug

naar het onmiddelijke
van opstand en heropstanding

een vorm doemt op
van takken en lucht
grootmoedig in ontmoeting

schets
getekend naar niemands beeld

onvervalst
in letters van licht

Annie Reniers wil zich beslist niet opsluiten in de beperkingen van het denken. Door de moderniteit ervaart zij een wereld die niet meer kan herleid worden tot een enkel punt. Zij beseft dat zij tegelijkertijd leeft in vele werelden en in vele talen. Buchstabenlicht * Letters van Licht * Letters of Light is een exclusieve bundel.  Ondanks haar eenvoudig en uitgepuurd taalgebruik en haar aandacht voor de mens presenteert Annie Reniers mysterieuze gedichten, die wellicht kunnen gesavoureerd worden door trage, aandachtige lezers.

Buchstabenlicht, Annie Reniers, World internet books, Duisburg am Rhein/Antwerpen, 2012, ISBN 978 3 8423 4379 5

(Nicole Van Overstraeten)