Fijne saus en het slaan van dichters

Het doet sympathiek aan als een dichter het essentiële uit zijn oeuvre in slechts elf gedichten bundelt. Een (krom geformuleerd) motto voorafgaand aan De essentiële Chrétien Breukers noemt ook nog strengheid als des dichters drijfveer. Ja, dan ga je toch even rechtop zitten. Het eerste gedicht, ‘Anorexia’, maakt de gewekte verwachting alleszins waar.
Nu je lichaam enkel nog bestaat / uit skelet en huid en wat organen, / is je bijna-leven de essentie, / ben je zichtbaar, een perfect gedicht. //  De strofen hebben nauwelijks gewicht, / hun woorden kennen geen pretentie. / Je kunt ze vorm en inhoud wanen, / vlak voordat het leven hen verlaat. // Je bent zo weinig dat je in me past, / toch kan ik jou niet eens omvatten. / Straks - iedere opening vol watten -  / is veel te laat, dus hou me nu maar vast.
Chrétien Breukers zegt veel met weinig. Hij raakt soepel, zonder grote woorden, toch maar even de kern van het bestaan.
Je zou Breukers meer gunnen van het ‘weinige’, het ‘anorectische’ dat vorm en inhoud hier zo betoverend verbindt. Helaas… in veel van de andere gedichten geeft het overdadige, in de vorm van vlees, de toon aan. Soms ‘vlees’ in de gastronomische betekenis, bijvoorbeeld als sukadelapje, dan weer vlees in de zin van het materiaal waaruit de geliefde bestaat.
De dichter deelt poëtisch mee zich gaarne, na zijn verscheiden, in onderdelen te laten consumeren. Met fijne saus! De plechtige consumptie zal te zijner tijd in de provincie Limburg plaatshebben. Inmiddels is de hogere ervaring van het openingsgedicht verdwenen.
In Eekhoornoase verantwoordt Mark van der Schaaf zich aldus: De gedichten in deze bundel zijn merendeels gebaseerd op Google-zoekresultaten, met zinnen of woorden die integraal werden gebruikt of zijn aangepast ten behoeve van het gedicht.
Pfew… Bladerend (met tranen in de ogen) zie ik de eerste regel van Privémythologie: Zij is een meisje dat dichters slaat. Gaarne richt ik mij nu tot dit meisje: Lief meisje. Sla Van der Schaaf gerust. Sla hem net zo lang tot hij taalvaardig wordt. En sla hem daarna nog enige tijd.
Het enkele gedicht dat poëzie bevat is Alle registers open. Het lijkt een toevalstreffer. De Google-roulette keert uit. […] Op een van die zeldzaam heldere dagen / fungeer ik als kruispunt op de snelweg naar de hemel / en overal vallen buiten zichzelf geraakte lichamen // zij – geabstraheerd tot een tijdloos idee / van edele eenvoud en stille verhevenheid.
Mark van der Schaaf maakt flarf.  In flarf zijn (volgens Wikipedia) zoekresultaten van het internet verwerkt. Flarf komt oorspronkelijk uit Amerika ‘en kan worden gezien als een moderne vorm van de readymade of collage’.
Oh ja? Dan geef ik mij gewonnen. Ik ben rijp voor de eekhoornoase. Maak deze recensie nu zelf af met behulp van de zoekmachine van Google.

De essentiële Chrétien Breukers, Chrétien Breukers, Uitgeverij Stanza, Amsterdam, 2013, ISBN 978-94-90401-13-9; Eekhoornoase, Mark van der Schaaf, Uitgeverij Stanza, Amsterdam, 2013, ISBN 978-94-90401-14-6

(Erick Kila)