Meervoud van blauw

Van 23 november tot 28 december 2012 liep in Galerie Charlotte van Lorreinen in Tervuren een tentoonstelling van recente tekeningen en schilderijen van Lucienne Stassaert. Roger de Neef schreef boeiend over haar plastisch werk. Sinds 1964 schrijft Stassaert proza en poëzie en is ze uitgegroeid tot een van de belangrijkste dichters in het Nederlandse taalgebied. Ze vertaalde Emily Dickinson (Goedemorgen, Middernacht) en Sylvia Plath (Mijn uren zijn met schaduw gehuwd en Zie, de duisternis lekt uit de scheuren) en wijdde een hertaling aan Hadewijch: Minne is wonderzoet in al haar stormen.
Haar werk werd meermaals bekroond: Poëzieprijs van de Vlaamse Gids (1974) voor Vergeten grens, Visser-Neerlandiaprijs (1975) voor het toneelstuk Best mogelijk, Poëzieprijs van de Vlaamse Poëziedagen Deurle (1977) voor De sprekende gelijkenis, Arkprijs van het Vrije Woord (1979) voor de roman Parfait Amour en de Provinciale Prijs voor Letterkunde (1994) voor de dichtbundel Naar Emily. Na haar eerste expositie, in Celbeton in Dendermonde in 1966, is zij ook als beeldend kunstenaar al die jaren actief gebleven.
Uitgeverij P presenteerde op de tentoonstelling in Tervuren een artisanaal vervaardigd en uitklapbaar art book met links een aantal persoonlijke documenten van de kunstenares, onder meer haar verwelkoming, waar ze haar werk omschrijft als: Tekens als signalen in een steeds wisselende ruimte waarin mensen onderweg zijn om hun droom waar te maken of de eenzaamheid te misleiden.
Rechts zit de monografie van dichter-essayist Roger de Neef, een uitmuntende analyse van en beschouwing bij het plastisch werk van Stassaert. De Neef heeft een schitterende tekst geschreven rond kernpunten in haar beeldend werk, als daar zijn de herkenbare stijl, het handschrift en de sfeer; haar zoektocht naar de condition humaine, naar het menselijk tekort, waardoor ze raakvlakken heeft met beeldende kunstenaars als een Alberto Giacometti, met theatermakers als de Ier Samuel Becket, aldus Ernest van Buynder, voorzitter van de Vrienden van het MuHKA, in zijn inleiding op de vernissage.
Roger de Neef zelf vermeldt: Met deze bondige monografie heb ik de bouwstenen, personages en ook het schemergebied aangereikt, waarmee de picturale ruimte van Lucienne Stassaert – als vanuit de herinnering – tot leven komt. Wanneer je voor haar werk staat, ervaar je een stilte die je ook kan bekijken. Terzelfder tijd word je de schaduwen gewaar van die stilte die je onzichtbaar maken.
Achtentwintig kleurenreproducties, elk op een apart blad, geven een mooi overzicht van 1959 tot op heden. In beperkte oplage verscheen tevens een luxe-editie, met een originele tekening van de kunstenares en een hommage-ets van Kris Vanhemelrijck, die tevens voor alle foto’s van de werken van Stassaert zorgde. Hoe de personages in het plastisch werk van Stassaert op weg zijn hun droom waar te maken en/of hun eenzaamheid te misleiden, in een schemergebied waar alleen het geluid van de stilte opdoemt: dat verhaal van een dubbeltalent is voortreffelijk in woord en beeld vastgelegd in Meervoud van blauw, een prachtig collector’s item.

Lucienne Stassaert - Meervoud van blauw, Roger de Neef, Uitgeverij P, Leuven, 2012, ISBN 978 94 91455 13 1

(Roger Nupie)