Thriller met politieke achtergrond

Hubert van Lier weet hoe hij een thriller moet schrijven, een spannend verhaal in een vlotte stijl met altijd nog iets méér. Met zijn nieuwe roman De straffelozen slaagt hij erin om het politie- en speurwerk van zijn protagonisten te combineren met een erotisch-romantische verpakking, en tegelijk is er dat exotische element, het internationale aspect  dat hij in de dagelijkse context van het verhaal integreert. In dit geval gaat het om informatie die moet leiden tot het vinden van geld dat nazi’s na de oorlog veilig wisten onder te brengen. De hoofdfiguur  tuimelt in het avontuur door heel gewoon een gsm te vinden en te proberen de eigenaar ervan op te sporen. Een simpel gegeven dat leidt naar geheime diensten, nazi’s die overliepen naar de Amerikanen of door hen werden benaderd teneinde veel aan de weet te komen, een motorbende die banden heeft met Duitse gangsters. En zolang Zwitserland geen open kaart met zijn oorlogsrekeningen speelt, zullen er zaken in het duister blijven hangen.(...) Weinig mensen weten trouwens dat Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogstuig aan Duitsland verkocht. Af en toe duiken er in de kranten meldingen over de schat van de ‘SS’ op. Het zijn niet allemaal fabels en mythes. Ik wil verder naar de geheimen van dat fortuin op zoek gaan. Dat er banden met gewezen SS’ers en hun familie zijn of waren, is vanzelfsprekend. Het wordt een hele zoektocht, met moord, een bezoek aan Berlijn, wantrouwen en onderlinge spanningen, want wie is er te vertrouwen en wie spreekt de waarheid? De auteur wisselt al die elementen evenwichtig af en maakt van zijn personages mensen van vlees en bloed, al zou hij dat zeker nog meer kunnen uitdiepen om er een roman met internationale allures van te maken. Hij situeert zijn verhaal meestal en overwegend in het Antwerpse met heel herkenbare punten als de De Keyserlei, Hulstkamp en natuurlijk Linkeroever. Van Lier schrijft  zonder complexen en toch geconcentreerd, zijn doel is de lezer mee te nemen door avontuurlijke passages die mekaar opvolgen. Interessant zijn de verwijzingen, slim aan het licht gebracht door tekstfragmenten van een wat intelligentere nazi die zich tegen het uitzichtloze regime had gekeerd. Wat mij betreft mag de auteur een dergelijk procedé vaker toepassen zowel als de actualiteit of politieke verwikkelingen meer aan bod laten komen. Het is moedig dat hij  bedenkingen uit over de gang van zaken in de wereld en er de pijnpunten van bloot legt, maar ook  oplossingen zoekt of suggereert. Zolang het doel de middelen wettigt, zal er geen vredevolle wereld groeien. Daarom dreigen het politieke bestel en godsdiensten alle geloofwaardigheid te verliezen. Welke God staat er toe dat mensen andere mensen vermoorden ? Van Lier is een intelligent en geëngageerd auteur die er voor zorgt een breed publiek aan te spreken. Zijn formule slaat aan. Er zit voldoende afwisselend materiaal in om een goed scenario uit te werken voor een politieke filmthriller. 

De straffelozen, Hubert Van Lier, Artus Uitgevers, Antwerpen, 2014, ISBN 9789079048434

(Guy van Hoof)