Soir Bleu

Soir Bleu is de titel van een schilderij dat Edward Hopper (1882-1967) maakte in 1914. Een vroeg werk van hem dus en minder bekend dan de vele uitbeeldingen van hotelkamers, bars, huizen en benzinestations waarmee hij later naam heeft gemaakt. Danny Rega, medestichter, bestuurslid en redacteur van het tijdschrift Verba heeft dat als titel gekozen voor een bundel met 31 gedichten geïnspireerd door even zoveel schilderijen van Hopper. De vanzelfsprekende directheid van deze realist heeft geleid tot heel wat interpretaties, die de zwijgzame schilder wegwuifde: een vrouw in een kamer was een vrouw in een kamer. Metafysische of literaire beschouwingen liet hij aan anderen over. Hij en zijn vrouw noteerden in een soort logboek nauwkeurig de inhoud en kleuren van elk werk, samen met een schets en de verkoopprijs. Nuchterheid die aansloot bij de American way of life. Toch waagde Rega zich aan gedichten die de sfeer en intensiteit van elk doek in woorden trachten te vangen. Er zijn dan twee mogelijkheden: ofwel blijf je dicht bij het thema, ofwel ga je de interpretaties al te literair opstapelen. In die val trapt Rega niet: [...] er is altijd wel iemand die valt in een / donker portiek voor de fictie van / vijf minuten schijnromantiek // alleen de pooier likt straks de centen / van zijn hoer. De auteur deelt als het ware de nuchterheid van Hopper, en heeft goed door dat hij  geen baardige poseur is, een pseudo die opschept met zijn werk, zoals blijkt uit Self-Portrait , een werk uit de jaren 1925-1930: hij houdt zichzelf geen spiegel voor / draagt geen kiel met spatten /  hoeft geen ezel / die een blank canvas schraagt // hij schildert uit herinnering weemoedig /  een verbaasde wenkbrauw, de deuk / in die hoed, de randen van een / hemdskraag gefascineerd omhoog // hij drenkt zijn lippen in weinig woorden / op vragen die zich enkel in zijn / verbeelding stellen. hun antwoord ligt / in het zonlicht op de gevel van zijn huis. Rega bewijst dat hij de schilder bestudeerd heeft en kunst aanvoelt; hij gebruikt die kennis niet om ons te verbluffen maar op een manier die de lezer zonder vakjargon of overbodige ontledingen een beter inzicht verschaft in het uitzonderlijke talent van Hopper. In The Bootleggers uit 1925: [...] drie mannen zwenken buiten de wet, / de motor sputtert dronkenmanspraat, / ze vloeien naar de kade, smokkelaars / en wrakhout. Ik vind dat de bundel goed is samengesteld en opgebouwd, met enkele afbeeldingen van schilderijen, ook foto’s en uitspraken van de kunstenaar. De vormgeving was in handen van de auteur en Verba mag trots zijn op deze ronduit smaakvolle publicatie. Hopper vond dat, als je het met woorden kon zeggen, there would be no reason to paint, maar juist daar hebben we  dichters als Rega voor, die Hopper geen antwoorden wil voorschrijven maar als het ware elk schilderij herschrijft.

Soir Bleu, Danny Rega, Uitgeverij Verba vzw, Hoegaarden, 2014, ISBN 97890821806

(Guy van Hoof)