Thomas & Phil (en Ellie)

Verlies van lief is de tiende dichtbundel van Margreet Schouwenaar. De aanzet was een kerstkaart van Mariet Lems. Op de kerstkaart twee foto’s: een verweerde spiegel tegen een blauwe muur en een Maria met kind. Op de binnenkant een tekst, geadresseerd aan Thomas & Phil en ondertekend door Ellie: Have a shot on me… How about writing a few lines? I would like to know how many cows and chickens you have. Phil, you must be able to do that. Right?
Margreet was geïntrigeerd en vroeg naar het verhaal achter de foto’s. Of Mariet meer foto’s had? Inderdaad: al 25 jaar fotografeert Mariet verlaten plattelandshuizen in Ierland. Niet alleen huizen, maar ook vervallen interieurs, achtergelaten meubilair, kapotte gebruiksvoorwerpen, kledij, wandversiering, zelfs persoonlijke brieven of foto’s brengt zij in beeld. Margreet koos 16 foto’s en schreef er evenveel gedichten bij. Het werd een heus samenwerkingsproject! Resultaat: een sublieme bundel, fraai vormgegeven door Gerrit Westerveld.
Verlies van lief gaat over het voortschrijden van de tijd, wat dit doet met mensen en dingen. Bij een foto waarop een zwartgerookte haard te zien is, een stoel, een verweerde tafel en een versleten theepotje, schrijft Marleen: De tijd doet met de ketel wat/ de tijd doet met de tijd. / Hij schenkt verhalen, deukt de mare, / slaat de luister uit het ding tot/ de stilte in de nagalm klinkt, / het stof van woorden daalt, / het gruis van gedachten kruimelt; / iemand een stoel aanschuift en / luistert en er niets te horen is / dan het zingen van herinnering. De dichteres laat een gekreukte roze jurk tedere verzen debiteren: welke droom mij droeg / ben ik vergeten / en ook wie mijn rug streelde. / Het waaien van mijn rok kan ik soms nog voelen hier / aan het raam waar vochtig als eerste kussen / de regen blijft vragen. / In de val van mijn stof berg ik de herinnering aan een lichaam / dat mij heeft gelaten. In Verdwijnen is werken voert zij zowaar Thomas, Phil en Ellie en een jongetje in matrozenpakje op: Ooit vier en brede lach / op een warme muur gehangen. / Portret. De zon gezelschap, de klok / hield uur.
De foto’s van Mariet Lems zijn ronduit schitterend en van uitzonderlijke kwaliteit. De zachte tinten, gaande van grijzen en blauwen naar warme aardetinten, intensifiëren weliswaar Margreets verzen, maar zijn geen aanvulling of uitbreiding ervan. Of omgekeerd: Margreets verzen zijn geen commentaren bij Mariets foto’s. Integendeel, de foto’s en gedichten staan fraai naast elkaar, in volkomen harmonie met zichzelf. De lezer verveelt zich nooit, kan elk gedicht anders lezen: intenser, kleuriger, fantasierijker, zoals gewenst.
Margreet Schouwenaar schrijft spannende gedichten, in opperste concentratie. Zij voert objecten en abstracties op als personages. Zij laat de tijd spreken. Zij breekt haar zinnen af op onverwachte momenten en creëert zo ruimte voor verbeelding en interpretatie.

Verlies van lief, Margreet Schouwenaar en Mariet Lems, Kleinood & Grootzeer, 2014, Bergen op Zoom, ISBN/EAN 97869067664467164

(Nicole Van Overstraeten)