Een liefdevol vriendenboek

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nog nooit van Kari Bert had gehoord vooraleer ik Kari Bert - Liber Amicorum in handen kreeg. Toen deze titel op de redactievergadering ter tafel kwam zei Tony Rombouts: "Tiens, da's lang geleden dat ik daar nog iets van vernam. Volgens mij was de derde bundel die we destijds bij Contramine uitgaven Oefeningencahier van Kari Bert, het kan ook de vierde zijn geweest." Dat zocht ik thuis even na in Tien jaar Contramine - Een inventaris, en Tony heeft een bijzonder goed geheugen: het was (na Gastronautikon van Adriaan Peel, De heerlijkheid omhelzen van Maris Bayar en Ik verlang een landschap van Ben Klein) inderdaad de vierde.
Kari Bert (º Kortrijk, 1939) richtte zijn pijlen wat artistieke uitingen betreft sindsdien voornamelijk op de plastische kunsten. Hij was een van de gangmakers van de groep Lumen Numen waartoe onder meer ook Emiel De Keyser, Serge Larot en Marcel Rademakers (in de letteren ook wel gekend als Mark Meekers) behoorden. In 1962 en 1965 werd hij onderscheiden in de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, en in 1963 behaalde hij een vermelding in de Prijs van Knokke. Kari Bert exposeerde in verschillende plaatsen in Vlaanderen, en was lang lid van de Belgische Vereniging van Kunstcritici.
Niet lang dat zijn levensgezellin Gilberte Deleger overleed, deden er geruchten de ronde dat Kari Bert óók het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Die bleken voorbarig: hij kwam in de Bibliotheek Kris Lambert in Oostende levend en wel de presentatie van zijn bundel Olaf Pirandello bijwonen. Maar de geruchten hadden veel van zijn vrienden dusdanig aangegrepen dat ze besloten in een ijltempo een liber amicicorum te vervaardigen, opdat Bert nog bij leven zou kunnen merken welk een positieve invloed hij op velen heeft gehad.
Het boek bevat oude foto's, verse herinneringen, reproducties en veel literaire bijdragen. Zo zijn er gedichten van onder meer Martin Burke, Marcus Cumberlege, Frank De Vos, Mary Angela Douglas en Mark Meekers. Ook staan er veel gedichten in van Kari Bert zelve en van Gilberte Deleger. Voorts aan het duo refererende beschouwingen als Quietisme en sufische gezindheid in de 17de en 18de eeuw van Jackie Tange, The beauty of mathematics, a long time ago and now van Jean Paul Van Bendegem en Poetry, art and paradise - A context for the life and work of Kari Bert van Dennis Greig.
Het geheel waait, maar dat is een liber amicorum natuurlijk eigen, vele kanten uit maar uit alle bijdragen in Kari Bert - Liber Amicorum blijkt dat de medewerkers de dichter annex beeldend kunstenaar een bijzonder warm hart toedragen. Om met Frank Decerf te spreken: "Je schilderijen, je gedichten, je teksten, je persoonlijkheid en je hele zijn blijven een baken voor ons. Wat jij hebt gecreëerd is monumentaal en je eigen opgelegde kleinheid is groots." Kari Berts neus zal bij het doorbladeren van dit welgemeende eerbetoon regelmatig krullen....

Kari Bert - Liber Amicorum, uitgever de facto onduidelijk, Oostende, 2011, Wettelijk Depot D/2011/10.163/1

(Bert Bevers)