De Warvingegedichten

Als het stil wordt rond goede dichters, dan stel ik mij vragen. Dan word ik een beetje bang. Dan wil ik weten wat er gaande is. Hebben ze het voor bekeken gehouden; een natuurlijke reactie als je weet hoe moeilijk het is te gedijen in ons letterenland? Of zijn ze uitgeblust, omdat te vroeg te veel van hen werd verwacht? Zijn ze uitgeschreven en beseffen ze dat ze eigenlijk niets meer te vertellen hebben en gewoon voort borduren; oude gerechten opnieuw en opnieuw serverend? Gaat hun gezondheid achteruit en begeven ze zich zonder al teveel te storen naar de dichtstbijzijnde ijsschots om langzaam weg te drijven, de vergetelheid achterna? Het is allemaal mogelijk, maar als je lang genoeg wacht dan komt de waarheid aan het licht: ze hebben in alle anonimiteit aan een verzamelbundel gewerkt.
En zo ook de in De Haan-Vlissegem wonende Hervé J. Casier. Ja, het is lang stil gebleven, maar nu mogen de toeters en bellen, de rammelende blikken en serpentines weer aan zijn karretje worden gehangen. De auteur heeft een nieuw en stevig boek waarop hij fier mag zijn. Het is een sobere uitgave. Stijlvol, waardig en opgedragen aan zijn even waardige en stijlvolle echtgenote Elisabeth Franco.
De verzamelbundel De Warvingegedichten is een mooi overzicht van wat deze man bijeen heeft geschreven. Het werk begint met wat poëzie uit De landman en de wolven (1964) en eindigt met Gedichten 2009-2010-2011. De secure keuze van gedichten bezorgt de aandachtige lezer een klare kijk op de evolutie die de auteur de laatste decennia heeft doorgemaakt. En ik moet zeggen dat ik weer verrast was. De taak van verzamelbundels is, naast het gemak van een uitgebreide selectie bij de hand te hebben, weer vergeten of nog niet ontdekte poëzie opnieuw onder de aandacht te brengen. En weer konden de secuur uitgeschreven gedichten mij voort doen lezen.
Hervé J. Casier is een alchemist die zorgvuldig schrijft, zijn tijd neemt en veel zuurstof tussen de regels blaast. Hij laat zijn beeldspraak traag zijn effect vervullen zoals echte champagnebubbels die traag, gracieus en ongestoord naar het oppervlak komen om mooi in het niets te verdwijnen. Keer op keer een goed gevoel achterlatend. De waarde van een verzamelbundel is eveneens om de diverse perioden in een literaire carrière te doen ontdekken en de hoogten en laagten af te bakenen. Interessant voor literatuuronderzoekers. Een must voor elke bibliotheek.
Casier schrijft op het eerste zicht soms simpele gedichten, maar ze houden meer in dan in een beginstadium wordt ervaren. De auteur zijn titels kort, mysterieus, nieuwsgierig makend. Hij plaagt ons, verleidt ons de grens over te steken en in zijn poëtisch rijk binnen te stappen. Op die plaats wordt de poëziebezoeker gerespecteerd, op zijn wenken bediend. Hervé J. Casier wil niet meer in het voetlicht staan, hij wil gewoon goede dingen schrijven, mooie boeken maken en doen wat hij het best doet: authentiek dichter zijn.

De Warvingegedichten, Hervé J. Casier, Uitgeverij C. de Vries-Brouwers, Antwerpen- Rotterdam, 2011, ISBN 978 90 5927159-3

(Frank Decerf)