Niet alles is orewoet & waarheid


Dit is de debuutbundel van Leen Pil. Zij publiceerde eerder al gedichten in diverse literaire tijdschriften in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Ze vertaalt ook gedichten naar het Duits. Ze won meerdere prijzen en werd meermaals genomineerd.
De titel is voor mij nu niet meteen een uitnodiging. Hij past mijns inziens meer bij een filosofisch essay. Maar dat is mijn idee.
Orewoet is een verwijzing naar de 13e eeuwse dichteres en mystica Hadewijch. Het is een vreemd woord dat zoiets betekent als: gloed, hitte, vurigheid, drift, passie, extase. Op bladzijde 34 in het gedicht Drie duikt orewoet op:

De eerste moeder die ik aankijk, is een vrouw.
Het woonhuis is een vrouw. Niet alles is orewoet
en waarheid. Ik dacht dat mijn moeder...

De bundel wordt bevolkt, of moet ik zeggen ‘bevrouwd’ door vrouwen. Zij zoeken de zwakke plekken in het pantser. Ze dringen olie op, ze binden snoepgoed in een doek, steken het in de mond. Zij wrijven het gezicht schoon met linnen, draaien het in een hemd, draaien het om. Maar in vrouwenhanden breekt er niets. Zoals de dichteres in het openingsgedicht Wij zullen milder en wilder zijn dan hier zegt en schrijft.
De bundel is samengesteld uit een aantal cycli: Nice matin, De kunst van het vergrijp, Korte dagen, Rituelen, Verder, In een keer oversteken en C’est l'heure du face à face. Titels die andere verwachtingen scheppen (en inlossen) dan de titel. Leen Pil observeert en neemt deel. Ze neemt tegelijkertijd afstand en is heel nadrukkelijk aanwezig. Vrouwelijk enkelvoud en vrouwelijk meervoud wisselen elkaar af. Ze schept een omarmend universum. Ze deelt haar dromen rechtopstaand. Ze lacht om wie in alle ernst naar waarheid zoekt.
Ze laat de honden toe in haar werk. Zij valt ze lastig. Ze zet de wereld naar haar hand.
Alomtegenwoordig zijn de kinderen, dochters, jongens. De mannen staan aan de rand. Soms lijkt het of ze slechts toeschouwers zijn, kijkers naar een wereld die gebouwd en beheerst wordt door vrouwen.
En dan is er ineens op bladzijde 36 het gedicht Liefdesverdriet, nauwelijks legaal:

Tiens, ils ont repeint. Je simpele tekeningen op de schooltafels,
je grappen in het toilet, je gekraste liefde op het middaguurtje
en op een meter weg van mij keek jij. Zo mooi als jij
me zag, ben ik als vrouw nooit meer geweest.

Prachtig gezegd! Aangrijpend en alles op zijn plaats. Ontnuchterend was wel toen ik in de verantwoording las dat dit gedicht gelezen kon worden als een brief aan Banksy. Dat heb ik dus niet gedaan en ik voel er me ook niet door bezwaard.
Deze debuutbundel van Leen Pil is sterk. Haar beelden scharnieren in korte, pakkende zinnen. Het geeft je de noodzakelijke tijd om een ander ritme in je ademhaling te vinden. Haar gedichten bruggen tussen afstand en nabijheid. Zij heeft de tijd genomen om met deze bundel naar buiten te komen. Verstandig. Ik ben benieuwd naar wat volgt. Zeer zeker.

Niet alles is orewoet & waarheid, Leen Pil, Uitgeverij P, Leuven, 2018, ISBN 978-94-92339-62-1

(Frans August Brocatus)