Heidens retabel

Na vier bundels te hebben gepubliceerd bij de bibliofiele uitgeverij Kleinood & Grootzeer in Nederland, verschijnt de nieuwe  bundel  van Willem M. Roggeman  onder de titel Heidens retabel bij Uitgeverij De Vries-Brouwers. Het is een van die weinige uitgeverijen die zich nog toeleggen op het uitgeven en verspreiden van dichtbundels. Van de in 1935 geboren en volgend jaar juli zijn 80ste verjaardag vierende Roggeman heeft de afgelopen tien jaar al ongelooflijk veel  gepresteerd. Naast  bundels waren er geregeld vertalingen en werd hij gevraagd om te komen optreden tijdens poëziefestivals, er werden cd’s uitgebracht waarop hij gedichten leest, begeleid door een jazz ensemble. Het buitenland erkent hem als een belangrijk Europees dichter, maar in zijn eigen taalgebied lijkt hij te worden ingehaald en vergeten door de jongere generaties. Geen nood, men herontdekt hem wel wanneer de tijd ervoor rijp is. En de recente bundel kan in die evolutie  een belangrijke stap  betekenen.Want het moet gezegd dat deze verzameling gedichten, opgedeeld in zes aparte luiken of afdelingen, ronduit  subliem mag worden genoemd. Ik vraag me af of hij dit nog wel kan overtreffen, en daarbij geeft  hij  zonder discussie zovele anderen  het nakijken.Op de cover staat de afbeelding van een werk van Jan Cox terwijl achtereen een portret in pastel staat afgebeeld, dat dezelfde kunstenaar in 1980 maakte van Roggeman. In het kort de inhoud en de verschillende elementen opsommen waarmee de bundel werd opgebouwd is geen sinecure, laat staan een analyse geven. De variaties zijn zo talrijk, de verwijzingen, ook de vorm van de gedichten verschilt onderling: enkele kortere, maar overwegend lange gedichten, steeds met die onwankelbare geestdrift geschreven, die ik zou haast zeggen beteugelde overmoed waarmee hij culturen in kaart brengt, schilders en componisten, schrijvers, zodat je niet anders kunt dan de bundel geduldig, aandachtig en met mondjesmaat lezen. Zoals vaak bij hem zit er een essayistisch of zogenaamd documentair element in verweven, het verleden en de actualiteit sluiten naadloos bij mekaar aan, maar het is duidelijk dat de herinnering en de tijd het geheel domineren. Vele langere gedichten bevatten sterk uitgewerkte prozaïsche gedeelten, of zijn zelfs haast een verhaal in poëzievorm. Er staan enkele gedichten in die al in een vorige bundel werden opgenomen, zoals dat over de Amerikaanse dokter en dichter William Carlos Williams, mooi verwoord en vol waarachtigheid. Of er is het gedicht over Goethe, een verstrengeling van data en feiten, verpakt in een fraai taalkader. Natuurlijk ontbreekt de jazzmuziek niet, evenmin het sober-heldere liefdesgedicht voor zijn vrouw, Louise.Hier is een dichter aan het woord die je met zijn métier overbluft, maar niet teveel, ik bedoel dat het geen egotripperij is maar de lezer constant blijft aanspreken. Verdriet komt ook altijd te laat, is er altijd/ achteraf, om iets dat er zelf niet meer is. / Je merkt het, alles wat voorbij is, is al weg,/ En wat je voor het laatst ziet, sterft in jou. Een meesterwerk.

Retabel, Willem M. Roggeman, C. de Vries-Brouwers, Antwerpen-Rotterdam, 2014, ISBN 978 9059 276 413

(Guy van Hoof)