Afscheid van de vader


Goed beseffend dat op haar leeftijd niet alles nog vlot verloopt, heeft Lucienne Stassaert (º 1936) enkele jaren geleden besloten om haar leven te inventariseren en autobiografische schetsen te publiceren. In 2014 verscheen Souvenirs. Aantekeningen in de loop van de tijd, en drie jaar later was er Souvenirs II. Nu, in 2019, vervolledigt Stassaert haar autobiografische trilogie met Souvenirs III. Inhoudelijk en thematisch vormen de drie boeken een eenheid. De lezer doet er trouwens goed aan alle delen te lezen om alle motieven, thema’s, trauma’s … te plaatsen. De drie volumes vormen een geheel. 

Thema’s en leidmotieven die doorwegen zijn onder meer de eenzaamheid – die ze bestrijdt via haar omgang met vrienden, vooral met haar twee artistieke dochters en met schrijven, lezen en schilderen. Dat kan haar doodsangst (en haar doodsverlangen) niet neutraliseren, maar Stassaert vindt heel wat compensatie in schoonheid in kunst en creatie. Ook belangrijk is de zelfanalyse, het leven met het gevoel van miskenning, met de onaangename ervaringen met het ouder worden. Darmproblemen zijn een dagelijkse kwelling. Maar stilaan leert ze zich te verzoenen met het feit dat er aan het lichamelijk verval niet te ontsnappen valt.

In Souvenirs III komen veel droominterpretaties voor. Van belang zijn tevens haar grote liefde voor poezen en, niet te veronachtzamen, het misbruik (lang geleden) door de grootvader en het zich niet kunnen losmaken van het wezen van de (haar) vader, die er in Luciennes jeugd van droomde dat zijn dochter concertpianiste zou worden – een wens die nooit bewaarheid werd en die een levenslang trauma veroorzaakte bij vader en dochter. Lucienne koos uiteindelijk voor schilderen en schrijven.

In het boek wordt veel ruimte besteed aan portretten van (bevriende) kunstenaars, zoals de doodzieke veelzijdige dichter en vriend Henri-Floris Jespers, en besprekingen van essays en weer andere kunstenaars. Stassaert schrijft contemplatief proza: ze formuleert beschouwingen over zichzelf en toetst haar ervaringen aan meningen van andere schrijvers en schilders (componisten zijn nooit ver weg). Sommige essays hebben haar denken duidelijk beïnvloed.

Souvenirs III begint met een hoofdstuk dat een boodschap is aan haar twee dochters. Ze probeert hen uit te leggen waarom zij als moeder heeft gefaald. Voor de dochters is het een dubbel probleem omdat tevens hun vader (ook een kunstenaar) zijn ouderlijke plichten niet heeft vervuld. De auteur probeert haar schuldgevoelens te temperen en zich te rechtvaardigen ten opzichte van haar kinderen.

Lucienne Stassaert heeft haar boek afgesloten met een afzonderlijk hoofdstuk, dat een gewijzigde versie is van haar enige wezenlijk-experimentele proza: De jonkvrouw met de spade, een bundel uit 1964 die in een oplage van 34 exemplaren verscheen. Haar vader heeft de bundel toen wel gelezen. Door De Jonkvrouw … nu opnieuw te publiceren, neemt Stassaert afscheid van de bundel, en tegelijkertijd van haar vader, die talloze jaren haar creatieve leven en productie heeft beïnvloed. Nu snijdt ze, middels een poëtische brief aan zijn geest, de navelstreng met hem door. Afscheid van de vader.

Souvenirs III, Lucienne Stassaert, Uitgeverij P, Leuven, 2019, ISBN 9789492339836

(Philippe Cailliau)