Eert uw vader en uw moeder


Gaat Demer Uitgeverij met de bundel Eert uw vader en uw moeder de religieuze toer op? Dit vierde gebod komt meermaals in de Bijbel voor en omvat vier beginselen: heb waardering voor hen, heb respect voor hun gezag, behandel hen met respect & zorg voor hen. 

Best aanvaardbaar. Idem dito mochten dergelijke grondbeginselen ook van de ouder naar het kind toe gerespecteerd worden…

Samensteller Hannie Rouweler daagde auteurs uit (ladies only) hun verhalen en gedichten over ouders op papier te zetten. Sommige dames hielden zich uitsluitend aan poëzie (Marije Kos, Inge Boulonois, Marleen De Smet) of proza (Amy de La Haye) en bij de anderen is het een mix van beide. Wat ongelijk verdeeld: van lange bijdragen tot één tekst (proza van dr. Pieta van Beek).

‘Bitterzoet’ lijkt de juiste term om het geheel te betitelen. Van mooie herinneringen, al dan niet omfloerst door een waas van melancholie, tot het relaas van minder fraaie, soms pijnlijke momenten – en dat is wel eens letterlijk te nemen. De titel Eert uw vader en uw moeder krijgt dan ook een ironische bijklank. Het heeft hoe dan ook een bundel opgeleverd waar variatie troef is en waarin heel wat fraais te ontdekken is. Enige smaakmakers:

Los laten, laten glijden,/ het is zo zwaar./ Niemand kan je leven leiden,/alleen jijzelf, is de les./ Leg niet steeds die zenuw open,/angst is een mes. (Marion de Vos-Hoekstra).

en wat zij ons verhaalde/ droeg beelden en/ gedachten/ de fluistering van liefde/ het reikte leven aan// wij fluisterden/en taalden/ naar al meer (Pien Storm van Leeuwen).

Telkens je aan de rand van nieuwe dingen stond,/ deinsde je terug. Je ziel bleef gevangen, maakte geen plannen./ Ik heb gevoeld hoe je ziel vertrok./ Eindelijk vrij. (Jenny Dejager).

Men zweeg en verzweeg meer,/ tijd zou alles leren, alles helen -/een waarheid als een broze schaal/ die niet, nee niet mocht breken. (Inge Boulonois)

Ik zie haar zachte blik. Ik schrijf:/ ma, leef nog een boek vol./ Blijf. (Marleen De Smet).

ik heb mijn resttijd nog om stilte,/ rust en vrede in mijn ziel/ toe te laten (Mattie Goedegebuur).

Maar als ik aan thuis denk, word ik altijd verduisterd door zware mist. Sinds mijn wortels onvoorbereid, om verdriet te voorkomen, werden onttrokken uit de voor mij vertrouwde grond ben ik het thuisgevoel verloren. (Amy de La Haye).

Meestal kwam er bij de grote mensen ruzie over, maar wij kinderen praatten en speelden gewoon. (dr. Pieta van Beek).

Van buiten aangevreten/ van binnen opgeslokt/ kleiner, steeds kleiner/ geslonken was ze, leeggezogen// dan opgepakt door de wind/ die onschuldige wind/ had de wind eronder// en ze was weg/ ze zal nooit meer zijn/ dan in de herinnering. (Marije Kos).

Het is weg, het zal nooit meer zijn, maar de herinneringen zijn vereeuwigd in deze bundel, die rust, vrede en resttijd kan brengen in de ziel van deze dames, en hun lezers.

Eert uw vader en uw moeder, samensteller Hannie Rouweler, Demer Uitgeverij, Leusden, 2020, ISBN 978-0-244-87234-2

(Roger Nupie)