Gemengd portret


Een bijzondere gewaarwording. De laatste dertig bladzijden van het nieuwe, tweede, deel van Brieven aan Stella zijn gedachten en gebeurtenissen van precies één jaar geleden. Reizen, onbelemmerde horecaontmoetingen, museale ervaringen: de voor auteur Kees Klok zo typerende proza-ingrediënten bestaan in de voorjaarsdagen van 2020 nog slechts op papier, film of in gedachten. Het heeft tot gevolg dat de lezer ‘tijd’ en ‘herinnering’, de smaakmakers die deze schrijver/historicus inzet, extra pregnant ervaart.
Met gemengde gevoelens op reis is een vervolg op Het is er niet van gekomen. Met de laatste titel begon Kees Klok (º Dordrecht, 1951) een reeks brieven aan Stella Timonidou, zijn in 2007 overleden vrouw.
Wie mocht denken dat dit een eruptie van al te sentimentele en particuliere ontboezemingen oplevert, kan ik geruststellen. De vorm van ‘een brief die niet beantwoord kan worden’ blijkt een middel om gevoelens van melancholie te omspoelen met weinig benarde en vaak humorvolle observaties van het leven in Griekenland en in thuishaven Dordrecht. Ten opzichte van het in 2015 gepubliceerde eerste deel is er toch wel een verschuiving merkbaar. Met gemengde gevoelens op reis is vooral een literair zelfportret geworden. Met de ‘afwezig aanwezige’ Stella als een verfijnde tegenkracht. Want Kloks proza is niet van het benauwde. Hij schuurt zo nu en dan tegen het politiek en sociaal correcte aan. Dat maakt de hoofdpersoon, de briefschrijver, waarachtig. In die mate dat je je af en toe verbaast, ergert en zelfs geneert. Klok spaart zichzelf niet. Zijn merkwaardigheden en zijn balanceer-act op gezondheidsgebied steken soms schril af bij de immer op de achtergrond sluimerende serene aanwezigheid van Stella.
De steden van waar uit de brieven worden ‘verzonden’ zijn vooral Thessaloniki en Dordrecht. Van beide plaatsen wordt een levendig beeld geschilderd. Ze zijn uitnodigend, gul en soms onbegrijpelijk en ontoegankelijk. Daarmee zijn ze geknipt als decor voor het gemoed van Kees Klok.
Van Thessaloniki, de geboortestad van Stella, neemt Klok tijdens zijn frequente bezoeken door de jaren heen goed de ‘temperatuur’ op. De gevolgen van de voortdurende Griekse economische crisis, het culturele en academische klimaat, de nog merkbare historische betekenis van de stad: het komt allemaal in gepaste dosering en op smeuïge wijze aan bod. Kloks liefde voor en kennis van Griekenland maken de lezer nieuwsgierig naar meer.
En dan is er nog Dordrecht. Ook in de derrière van deze historische Hollandse stad heeft de schrijver permanent een thermometer. Uit de brieven komen we van alles te weten over Dordtse literaire en politieke zaken. De horeca, in het bijzonder het etablissement Visser, blijkt een noodzakelijke en intrigerende ontmoetingsplaats voor culturele en andere boeren, burgers en buitenlui.
Ja, Klok is zowel chroniqueur als analist en zeker niet in de laatste plaats een dolende ziel. Ergens merkt hij op dat hij vreest dat de mens toch vooral een irrationeel wezen is. De ongestuurde mengeling van emoties, analyses en ironie in Met gemengde gevoelens op reis levert een interessant boek op.

Met gemengde gevoelens op reis, Brieven aan Stella, Kees Klok, Uitgeverij Liverse, Dordrecht, 2019, ISBN 978-94-92519-54-2

(Erick Kila)