Opwellingen in licht, lucht, water


Fotograaf-wereldreiziger Christian Clauwers en dichter-architect Richard Foqué hebben samen een poëtisch-visueel werk tot stand gebracht dat de grootsheid van de natuur en de nietigheid van de mens onderstreept.
Doorheen zijn carrière heeft Clauwers zich ontpopt tot een ware explorateur die, met de camera in aanslag,  alle hoeken van de wereld gaat verkennen en de medemens deelachtig wil maken aan zijn avonturen. Hij wordt daarbij gefascineerd door de grootsheid en schoonheid van golven van licht, lucht en water. Het frêle, ijle en sensueel bewegen en verweven zijn van de elementen.
Het heeft iets tijdloos en filosofisch wanneer we de majestueuze beelden te zien krijgen en het effect die ze op de geest uitoefenen. Het lichtspel in de lijnen van het wiegende water roept oneindigheid op, verlangen naar geborgenheid , strelende zachtheid van leegte, sereniteit.

Wie anders dan de bevlogen Noordpoolreiziger Dixie Dansercoer was bij machte een voorwoord bij dit literair-beeldend werk te schrijven en de lezer mee te nemen naar  deze poëtische en fotografische hommage aan de natuur?
Kunstfilosoof en -historicus Antoon Van den Braembussche legt, in een woord vooraf, de vinger op de existentieel geïnspireerde gedichten van Richard Foqué: Wat gebeurt er wanneer de dichter zichzelf verliest in de adembenemende beelden van deinende golven, in het sprakeloos water van de zee?
Tijdloosheid vult het gezichtsveld, het voelen, het zijn, in de fluisterende woestijnwind en het eindeloze wiegen van het water, als huid van de aarde.
Door het weglaten van de horizon, stelt Van den Braembussche, krijgen de beelden een vreemde soort eindeloosheid/grensloosheid. De tijd staat stil, wordt eeuwigdurend.

II.

Where to begin where to end
where you are is never there.
Worlds drifting eternal waves.

Your fate locked in the only moment
Where life and death are waiting
for the universe to breath.

Directions lost and distance gone
we all are stumbling
on the skin of a wrinkled earth.

De bundel Waves bevat vijfentwintig paginagrote foto’s op de rechterzijde en twaalf  Engelstalige gedichten van Richard Foqué op de linkerzijde, waarbij telkens het eerste vers, als een aparte titel op een afzonderlijke pagina is weergegeven:  I. Dikes in the landscap , II. Where to begin where to end om uiteindelijk uit te monden in de wijdsheid van het  twaalfde gedicht:

XII.
How loud is the sound        
of falling light on frozen sea
praying for the wind to blow

 to bridge the gap between here and there.
Unknown the horizon invincible
the lines drawn to destiny.

                                                                                          So we are sailing into history.
                                   Far away the universe
                                   curving into emptiness.

Om deze lezens- en kijkwaardige bundel wat weerklank te geven,  is er een YouTube-filmpje gemaakt dat een visuele impressie geeft van de bundel. De zeer verzorgde uitgave werd voorgesteld met een tentoonstelling van de foto’s en gedichten in de Antwerpse Gallery Zeberg Fine Art in de maanden november en december 2019.

Waves is een uitgave van (ander)-zijds, 2019, foto’s zijn verkrijgbaar via www.clauwers.com

(Marc Bruynseraede)